Otto von Bismarck’ın İç Siyaseti Hakkında Bilgi

0

Alman imparatorluğunun ve birliğinin kurucusu “Demir Başbakan” lakaplı Otto von Bismarck’ın iç siyasi hayatı hakkında bilgi.

Otto von Bismarck

Kaynak : wikipedia.org

Demir Başbakan” lakabı ile şöhret kazanmış olan Prens Bismarck, Almanya’yı bir sömürgeci devlet haline getirmeyi de başarmış bir kişidir. Afrika’nın paylaşımını sağlayacak olan uluslararası konferans 1885’te Berlin’de toplandı.

Bismarck’ın dış politikası son derece verimli olmasına karşılık ülke içindeki icraatı pek başarılı olamamıştır. 1872’den 1878’e kadar Katolik Kilisesi’ne karşı “Kulturkampf” denilen mezhep kavgasını destekleyen Bismarck, 1878’den 1883’e kadar aldığı bütün tedbirleri, bu arada meşhur Mayıs Kanunları’nı kaldırmak zorunda kaldı. Ayak diriyen Alsace Lorraine’lilere, Almanlaştırmaya çalıştığı Lehlere karşı da sürekli başarı kazanamadı. 1884 yıllarında sosyalistler aleyhinde çıkarılan engelleyici kanunlar bunların fikirlerinin taraftar bulmalarına engel olamadı.

III. Friedrich’ın kısa süren saltanatından sonra, II. Wilhelm’in 15 haziran 1883’de tahta çıkması Bismarck’ın nüfuz ve iktidarını arttıracak gibi görünmüşse de gerçekte durum bunun tersi olmuştu. Bismarck sosyal alandaki kanun tasarılarına karşı koymaya boşu boşuna uğraştı. Nihayet Berlin’de toplanan İşçi Konferansı sebebi ile 4 Şubat 1890’da istifa etti. İmparator bu istifayı derhal kabul etti.

Ondan sonra Alman İmparatorluğunun yaratıcısı ve Alman birliğinin yapıcısı Prens Bismarck, Friedrichsruh’a çekildi. Somurtkan bir inziva içinde bîr müddet yaşadıktan sonra 1898’de orada öldü. Bismarck küçük yaşından beri göz önünde bulundurduğu hedefin Alman hükümetlerini birleştirip kuvvetli bir Alman imparatorluğu kurmak olduğunu bizzat söyler Avusturya’yı aradan çıkararak Prusya’yı kuvvetlendirmekle işe başlamayı gaye edinmişti. Amacına hesapladığı ve tasarladığı şekilde ermeyi başarmıştır.

Bismarck, yalnız Almanya’nın değil, son yüzyılın yetiştirdiği en büyük diplomatlardandır. Denebilir ki tarihte hiçbir şahıs Almanya için onun yaptığını yapmaya muvaffak olamamıştır. Başından beri mutlakiyet taraftarı olduğu için Almanların kendisine verdiği “Demir Başbakan” adını meclis nutuklarından birinde söylediği şu söz ne kadar haklı gösterir: “Almanya’nın siyasi işleri ne müzakere ne tartışmalarla halledilir; onları ancak kan ve kılıç temizleyebilir“.

Berlin Kongresi’n de murahhaslar arasında Almanya’nın Osmanlıya olan ilgisinden bahsedilirken Bismarck’ın söylediği şu söz de meşhurdur: “Bütün Şark’ı, Pomeranya’lı bir askerin kemiğine değişmem.” Bismarck’ın yazdığı hatıralar, tarih bakımından pek önemlidir.


Leave A Reply