Edward Mandell House Kimdir?

0
Advertisement

Edward Mandell House kimdir? Edward Mandell House hayatı, biyografisi ve siyasi kariyeri hakkında bilgi.

Edward Mandell HouseEdward Mandell House; (d. 26 Temmuz 1858, Houston, Texas – ö. 28 Mart 1938, New York kenti, ABD), ABD’li diplomat ve Başkan Woodrow Wilson’in danışmanı (1913-21). I. Dünya Savaşı’nı sona erdiren barış antlaşmalarının hazırlanmasında önemli rol oynamıştır.

Varlıklı bir kişi olan House, iş dünyasından politikaya geçti ve 1892-1904 arasında Texas valilerine danışmanlık yaptı. Bir Texas valisi tarafından onursal albay unvanıyla ödüllendirildi ve bu tarihten sonra Albay House adıyla anıldı. 1912’deki başkanlık seçimlerinde Demokrat Woodrow Wilson’in kampanyasında etkin olarak yer aldı ve Wilson’ in başkan seçilmesinden sonra, onun en güvenilir danışmanı oldu. Kongre liderleriyle çok iyi ilişkiler kurdu ve Wilson’in yasama programı için Kongre’nin desteğinin kazanılmasında önemli rol oynadı.

I. Dünya Savaşı’nm başlamasından sonra İngiliz, Fransız ve Alman hükümetleriyle kurulan ilişkilerde Wilson’i temsil etti. ABD’nin savaşta arabuluculuk yapmasının olanaklı olup olmadığını araştırmak amacıyla 1915 ve 1916’da bu ülkeleri ziyaret ettiyse de bu girişiminden herhangi bir sonuç alamadı. ABD’nin Almanya’ya savaş ilan etmesinden (6 Nisan 1917) sonra insan gücünün kullanımı, mali işler, levazım ve sevkıyat gibi konulardaki programlar arasında eşgüdüm sağlamak için İtilaf Devletleri temsilcileriyle görüşmeler yapmakla görevlendirildi. Başta Wilson’in barışa temel alınmak üzere önerdiği On Dört Madde’nin ana hatlarını açıkladığı konuşma olmak üzere, başkanın savaş dönemi konuşmalarının birçoğunun hazırlanmasına katkıda bulundu. Almanya’nın talebi üzerine barış koşullarının görüşülmesi için toplanan konferansta ABD’yi temsil etti (Ekim 1918). Bu konferans sırasında, İtilaf Devletleri liderlerini, hazırlanacak banş antlaşmasına temel olarak On Dört Madde’nin alınması konusunda ikna etti.

1919’daki Paris Barış Konferansı’na ABD delegesi olarak katıldı. Milletler Cemiyeti Sözleşmesi’nin taslağının hazırlanmasında Wilson ile birlikte çalıştı. Ama görüşmelerin ileri aşamalarında uzlaşmacı tutumu nedeniyle başkanın güvenini yitirmeye başladı. Wilson’la aralarındaki görüş ayrılıkları giderek derinleşti ve Versailles Antlaşması’ nın imzalanmasından (28 Haziran 1919) sonra ilişkileri tamamen koptu.

Advertisement

Leave A Reply