Elektrik Yükü Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Elektrik yükü nedir? Elektrik yük birimi nedir? Elektriklenmiş ve nötr cisimlerin özellikleri, elektrik yükü hakkında bilgi.

ELEKTRİK YÜKÜ:

Elektriğin tanınması için yapılan ilk deneylerden biri olarak günümüze iletilen şudur.

elektrik-yuku-1

İki cam çubuğun ipek parçasına sürtülen A ve B uçları birbirini İTER.

elektrik-yuku-2

Advertisement

İki ebonit çubuğun kürk parçasına sürtülen C ve D uçları arasında da İTME kuvveti oluşur.

elektrik-yuku-3

Yukarıdaki A ve D uçları (B-D, B-C, A-C de olabilir) ise yaklaştırıldıklarında birbirlerini çektikleri görülür.

Bu denemelerden şu sonuç çıkar: Yalnız iki tür elektrik vardır. Bunları ayırdetmek için gelenek olarak, ipek parçasına sürtülen camın “POZİTİF YÜKLÜ” kürke sürtülen ebonitin ise “NEGATİF YÜKLÜ” elektriklenmiş oldukları kabul edilmektedir.

EN KÜÇÜK YÜK ve YÜK BİRİMİ:

Daha sonraları yapılan pek çok deneyde de maddelerin atomlardan, atomların da merkezde nötron ve protonların birlikte bulunduğu çekirdek ile çekirdek çevresindeki elektronlardan oluştuğu anlaşıldı.

Advertisement

► Elektron (e)(-): (-) elektrik yüklü, çok küçük kütleli parçacık Mn =9,109. 10-31 kg

►Proton (P+) : (+) elektrik yüklü

mp= 1,672. 10-27 Kg kütleli parçacık

►Nötron (n0) :(0) yüklü, mn ≅ mp kütleli parçacık

►Doğada ölçülebilmiş en küçük yükün büyüklüğü bir elektron veya protonun yüküne eşittir. Bu yük birimine 1 elemanter yük veya 1 yük tanesi denir ve (ey) olarak kısaltılır.

1 ey en küçük yükün birimidir. Uluslararası Birim Sistemi (Sl)’nde temel yük birimi Coulomb (kulon okunur C ile simgelenir) dur.

1 C ≅ 6,25.1018 e.y olarak tanımlanır

veya 1 ey ≅ 1,6.10-19 C dur.

ELEKTRİKLENMİŞ ve NÖTR CİSİM

Doğal durumda bir maddenin her bir atomunda elektron sayısı proton sayısına eşittir ve dağılımları da öyledir ki dışa karşı net elektrik etki sıfırdır; elektronların etkisi, protonların etkisi tarafından yok edilir. Böyle cisimlere (0) yüklü veya NÖTR denir.

(+) YÜKLÜ CİSİM, üzerinde (+) yüklerin (protonların) sayısı (-) yüklerin, yani elektronların sayısından fazla olan cisimlere denir.

Advertisement

(-) YÜKLÜ CİSİM ise elektronlarının sayısı proton sayısından fazla olan cisimlere denir.


Leave A Reply