Elektrot Nedir? Ne İşe Yarar? Özellikleri ve Kullanım Amaçları Nelerdir?

0
Advertisement

Elektrot nedir? Ne demektir? Elektrotlar ne işe yarar? Elektrotların genel özellikleri, kullanım amaçları nelerdir?

Elektrot

Kaynak: pixabay.com

Elektrot; elektrik akımının iletiminde kullanılan çoğunlukla bir elektrolit içinde daldırılmış ya da gazlı bir elektrik boşalma tüpüne yerleştirilmiş metal (iletken) parçalardır.

Kullanış amacına göre yassı levha biçiminde olabildikleri gibi küre, halka ya da çok ince silindir (iğne) biçiminde de yapılmaktadırlar. Bulundukları ortamda oluşan elektrik yüklerinin sürekli olarak hareketlerini sağlayan elektrotlar böylece, elektrik akımının iletilmesinde, bir üretecin kutupları gibi davranırlar. (-) işaretli elektrota katot; (+) işaretli elektroda ise anot denir. Bu nedenle katot, ortamda oluşan (+) yüklü iyonları (katyon); anot ise (-) yüklü iyonları (anyon) çeker. Akımın iletilmesi için zıt işaretli iki elektrotun uyun biçimde yerleştirilmesi gerekir. Kaynak elektrotları da aym işlemi gören metal çubuklardır. Kaynatılacak olan metal parçasıysa öteki elektrotu oluşturur. İki elektrot arasında büyük elektrik gerilimi nedeniyle elektrik akımı bir kıvılcım atlama (ark) biçiminde geçer ve sonuçta elektrik enerjisi yüksek ısı enerjisine dönüşerek metali ve elektrotu eritir.

Bir elektrokimyasal hücrede bir elektrot.

Faraday tarafından da icat edilen anot veya katot olmak üzere iki kavramdan birini ifade eder . Anot, elektronların hücreyi terk ettiği ve oksidasyonun meydana geldiği elektrot olarak tanımlanır ve katot, elektronların hücreye girdiği ve indirgemenin gerçekleştiği elektrot olarak tanımlanır . Her elektrot , hücreye uygulanan voltaja bağlı olarak bir anot veya bir katot olabilir . Bipolar elektrot, bir hücrede anot, diğerinde katot olarak işlev gören bir elektrottur.

Birincil hücre

Birincil hücre, reaksiyonun tersine çevrilemediği ve bu nedenle anot ve katodun kimliklerinin sabitlendiği özel bir elektrokimyasal hücre türüdür. Anot her zaman negatif elektrottur. Hücre deşarj edilebilir ancak yeniden şarj edilemez.

İkincil hücre

İkincil bir hücre , örneğin yeniden şarj edilebilir bir pil, reaksiyonun tersine çevrilebilir olduğu bir hücredir . Hücre şarj olurken, katot negatif (-) elektrot, anot ise pozitif (+) olur. Bu aynı zamanda elektrolitik hücre için de geçerlidir . Hücre deşarj olurken, pozitif elektrot olarak katot ve negatif olarak anot ile birincil veya voltaik bir hücre gibi davranır.

Advertisement

Leave A Reply