Eleşkirt Nerededir? Eleşkirt Hangi İlimize Bağlıdır?

0
Advertisement

Eleşkirt nerededir? Eleşkirt hangi ilimize bağlıdır? Eleşkirt ilçesi özellikleri, hakkında bilgi.

Ağrı - Eleşkirt

Ağrı – Eleşkirt (Kaynak: wikipedia.org)

Eleşkirt; Ağrı ili’ne bağlı ilçe ve merkezidir.1 bucağı (Tahir), 63 köyü vardır. İlin kuzeybatısında; doğudan Merkez ve Hamur, güneyden Tutak, kuzeyden Kars’ın Sarıkamış ve Kağızman, batıdan Erzurum’un Karayazı ve Horasan ilçeleriyle çevrilidir.

İlçenin kuzeyinde uzanan Aras Dağları üzerinde iki önemli doruk vardır: Büyük Köse Dağı (3.432 m), Aşağı Dağ (Aşık Dede Tepesi 3.274 m). İlçe topraklarının büyük bölümünü, pek dik olmayan yamaçlarla çevrili, ortalama yüksekliği 1.600-1.700 m arasında değişen Eleşkirt Havzası oluşturur. Havza, Murat Irmağı ve kollarınca parçalanmıştır. Havzanın batısında Erzurum -Ağrı-Doğubayazıt İran Karayolu’na geçiş olanağı sağlayan Tahir Geçidi (2.475 m) yer alır. Havza, doğuya doğru ilçe sınırları dışında Karaköse ve Diyadin havzalarıyla devam eder. Yörede sert bir kara iklimi görülür. Kışlar çok soğuk olup kar uzun süre yerden kalkmaz. Yazlar ise kısa, sıcak ve kuraktır. Yıllık ortalama sıcaklık 6°C, yağış tutarı 450-500 mm’dir. Bu değer, dağların yamaçlarına doğru artar. Bitki örtüsü bakımından yoksul olan bölgede, çayırlar, geniş yer kaplar. Ağaç olarak genelde meşeler yaygındır. Tarım alanları sınırlı olan Eleşkirt Havzası’nda ekilebilir alanların önemli bölümü tahıl üretimine ayrılmıştır (buğday, arpa). Son yıllarda, havzanın daha alçak olan doğu kesiminde küçük parseller biçiminde şekerpancarı ekilmektedir. Ancak, temel gelir kaynağı küçükbaş hayvancılığa (koyun, kılkeçisi, tiftikkeçisi) dayanır. Çevre köylerde süt ve süt ürünleri etkinlikleri yoğundur. Bunun yanı sıra arıcılık da hızlı bir gelişme içindedir.

Köse Dağı eteklerinde, deniz düzeyinde 1.800 m yükseltide kurulu olan ile merkezi, il merkezine 40 km, Erzurum -Kars Demiryolu’na 60 km uzaklıktadır. Kasabanın yaklaşık 20 km kuzey-


Leave A Reply