Engelliler Haftası İle İlgili Yazı, Ne Zaman ve Hangi Amaç İle Kutlanır?

0
Advertisement

Engelliler Haftası ne zaman ve hangi amaçla kutlanır? Engelliler Haftasının amacı ve önemi nedir, Engelliler Haftası ile ilgili bilgiler.

Dünya Engelliler Günü Haftası Mesajları

ENGELLİLER HAFTASI 10-16 Mayıs

Bazıları doğuştan, bazıları da çeşitli kazalar sonucu engelli olan kişilerle birlikte yaşarız. Onlar, bizlerin bir parçasıdır. Engellilerin sorunu, hepimizin sorunudur. Onların mutluluğu, bizim mutluluğumuz, insanlığın mutluluğudur. Engelli kardeşlerimizi mutlu eden en önemli olay, onlara acımak değil; çalışmalarını,üretken olmalarını sağlamaktır.

Engellileri ve engellilık sebeplerini tanımak, engellilığı azaltmak, engellilera nasıl yardımcı olabileceğimizi anlatmak, açıklamak için 10 Mayıs 16 Mayıs arasındaki hafta “ENGELLİLER HAFTASI” olarak kabul edilmiştir. Engelliler haftası aynı tarihte ve her yıl yalnız bizde değil, Birleşmiş Milletler Teşkilatına üye bütün ülkelerde değerlendirilir.

Engellilerı Koruma Milli Koordinasyonu Kurulu, haftanın aşağıdaki şekilde değerlendirilmesini kararlaştırmıştır.

 • 10 Mayıs: ENGELLİLER HAFTASI’nın Açılışı.
 • 11 Mayıs: Görmeyenler Günü,
 • 12 Mayıs: İşitme ve Konuşma Kusurluları Günü.
 • 13 Mayıs: Ortopedik Engelliler Günü.
 • 14 Mayıs: Zeka ve Ruhsal Özürlüler Günü.
 • 15 Mayıs: Güçsüz Yaşlılar ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar Günü.
 • 16 Mayıs: Engelliler Haftası’na Genel Bakış.

Engelliler Haftası boyunca gazeteler, radyo ve televizyon haftanın açılışı, önemi, amacı hakkında yayınlar yaparlar. Özellikle televizyonda engelliler ve engellilık sebepleri tanıtılır. Engellilerın eğitimi ve çalışmaları ile örnekli görüntüler açıklamalı bir şekilde ekrana gelir. Engellilerla yapılan konuşmalar yayınlanır.

Advertisement

Okullarımızda da yayın organlarından da faydalanılarak konuşmalar düzenlenir. Okuyan engelli öğrencilerin başarıları dile getirilir. Engellilik sebepleri üzerinde durularak ayrı ayrı açıklanır. Gelecek kuşaklar olan çocuklarımız ve gençlerimiz uyarılır. Engellilerın eğitilmesinde, çalışacak duruma gelmelerinde nasıl yardımcı olunacağı belirtilir. Engellilerın verecekleri konserlere katılarak ve onlarla birlikte mutlu bir şekilde hafta değerlendirilir.

Engellilik ve Engellilik Sebepleri

Engellilik: İnsanın iç ve dış organlarından birinin veya birden fazlasının görev yapamaz halde bulunması veya bazı organlarında eksiklik olmasıdır. Böyle kişilere engelli kişiler denir.

Engellilik çeşitli şekillerde olur. Bunlar:
 1. 1- Görmeyenler.
 2. 2- İşitme ve konuşma kusurları olanlar,
 3. 3- Ortopedik (doğuştan veya sonradan olan bütün şekil bozuklukları bulunan özellikle hareket sistemindeki kemik, eklem, kas, kiriş, sinir hastalıkları olan) engelliler,
 4. 4- Zeka ve ruhsal özürleri olanlar.
 5. 5- Güçsüz yaşlılar ve korunmaya muhtaç çocuklardır.

Engelliliklar doğuştan olduğu gibi doğduktan sonraki hayatında uğradığı kazalar sonucunda da meydana gelebilir. Herşeyden önce engellilığın giderilmesi için tedavi yolları ilk başvurulan önlemdir. Ancak, engellilıkların çoğu tedavi yoluyla da giderilemiyor. Böyle kişiler hayatı boyunca engelli olan kişilerdir. Bakılmaya, eğitilmeye, korunmaya, yardıma muhtaç kişiler de bunlardır.

Yurdumuzda görmeyenlerin, işitemeyen ve konuşamayanların, hareket edemeyenlerin, zihinsel ve ruhsal bozuklukları olanların eğitimi için okullar ve hayata kazandırılmaları için rehabilite merkezleri vardır. Amaç, engelli çocukların ve büyüklerin topluma kazandırılması ve durumlarına göre çalışma imkanlarına kavuşturulmalarıdır.

Dünya Engelliler Günü Haftası Mesajları

Ayrıca yurdumuzda ve dünyanın diğer ülkelerinde engelliler devlet tarafından ve bazı derneklerce korunur.

Advertisement

1982 Anayasasının 61.Maddesinde “…Deylet, engellilerın korunmalarını ve toplum hayatına intibaklarını sağlayıcı tedbirleri alır.

….. Devlet, korunmaya muhtaç çocukların topluma kazandırılması için her türlü tedbiri alır.

Bu amaçlarla gerekli teşkilat ve tesisleri kurar veya kurdurur.” hükmü yer almıştır. Ayrıca kanunlarımız, her yüz işçi çalıştıran işyerinin iki engelli işçi çalıştırmasını zorunlu kılmıştır. Çalışan engelli kişiler, gelir vergisi ödemezler veya indirimli öderler. Engelliler için yurt dışından getirilen araç ve gereçlerden gümrük vergisi alınmaz. İstedikleri zaman erken emekli olabilirler.

Devletin koruması altında olan engelliler, kurulan özel derneklerce de korunur.

Bütün bu çalışmalar ve güvenceler, engellilerin topluma yük değil, faydalı olmalarını sağlar. Böylece engellilerın da mutlu bir hayata kavuşmaları gerçekleşir.

Dünya Engelliler Günü Haftası Mesajları

Yurdumuzda ve dünyanın birçok ülkesinde görmeyen, işitmeyen, konuşamayan ünlü müzisyen, ressamların olduğunu görüyoruz ve duyuyoruz. Birçok çalışma kollarında engellilerin başarılarını görüyoruz. Yeter ki onlara sahip çıkalım, gerekli imkanları verelim.

Engellilere acımak onlara yapılan en büyük kötülüktür. Engelli acınacak kişi değil, elinden tutulup topluma kazandırılacak kişidir. Bu konuda elimizden geleni yapmak insanlık ve vatandaşlık görevidir.


Leave A Reply