Erbezi Nedir?

0

Erbezi nedir? Erbezi nerede bulunur? Erbezinin yapısı, vücuttaki görevleri, özellikleri hakkında bilgi.

Erbezi; Erkeklik hormonunu oluşturan erkek cinsiyet bezidir. Erbezleri vücudun dışında, iki adet, skotum adı verilen torba biçiminde, deri kastan yapılmış bir yapının içinde bulunurlar. Yumurta biçimindedirler. Her birinin boyu 4-5 cm, eni 2.5 cm, kalınlığı da 3 cm, ağırlığı ortalama 20 gr’dır. Sol erbezi, sağdakine göre biraz daha aşağıdadır. Biri ötekine oranla daha küçük olabilir. Her biri yaklaşık 200-300 arasında loptan oluşur. Her lopta seminifer tüp adı verilen kanalcık vardır. Bu tüpler, erkek üreme sisteminin başlangıcını oluşturur. Tüpün uzunluğu 60-70 cm kadardır. Erkek üreme hücresi olan spermiumlar burada hazırlanır. Tüpler iki tabakadan oluşur. Dıştaki tabaka bağ dokusu yapısındadır. İçteki tabaka ise germinal epitel tabaka adını alır. Bu tabakada başlıca iki tip hücre vardır. Bazı hücreler destek hücreleri, ötekiler de spermatojenik hücre adını taşır. Spermatojenik hücreler çeşitli olgunlaşma basamaklarından sonra spermiumlara dönüşürler. Olgunlaşmakta olan spermiumlar, bir ara destek hücrelerinin içine başlarını sokarak tümüyle olgunlaştıktan sonra seminifer tüplere geçerler. Bu tüpler rete testis adı verilen bir hazneye açılırlar. Rete erbezi de birkaç kanalcık aracılığıyla ikinci bir hazneye açılır (epididimis). Epididimis spermiumların taşınmasını sağladığı gibi, hareketi sağlamak için bazı enzimler de salgılar. Epididimis bir borucuk aracılığıyla önce leğen kemiğine, sonra idrar kesesinin arkasını dolaşarak prostatın içine ulaşır. Bu yol daha sonra penise kadar uzanır. Erbezlerinde üretilen spermiumlar, cinsel birleşme sırasında bu yollan izleyerek boşalma sırasında dölyoluna boşaltılır.

Advertisement

Leave A Reply