Damıtmada Soğutucu Kullanımı, Damıtma nedir ve ne için, nasıl yapılır?

0
Advertisement

Damıtma nedir ve ne için, nasıl yapılır? Damıtma işleminde soğutucu neden ve nasıl kullanılır, hakkında bilgi.

Damıtma

Damıtmada Soğutucu Kullanımı

Soğutucu, damıtmada kullanılan düzeneğin en önemli parçasıdır. Damıtma adı verilen işlem, sıvı karışımlarını ya da bir suyu, içinde erimiş bulunan bir katı maddeden ayırmaya yarayan çok iyi bir metottur. Kısaca damıtma bir karışımı içindeki sıvılardan biri kaynayıp bütünüyle ayrılarak geriye ikinci sıvı ya da katı kalıncaya kadar ısıtmaktır. Karışımdan açığa çıkan buhar kaybolmaz. Kaynayan karışımdan bütünüyle ayrıldıktan sonra soğutularak yeniden sıvı hale getirilir. Soğutucu buharı soğutan ve yoğunlaştıran aygıttır.

Damıtılacak sıvı, yanında çıkış borusu bulunan dibi yuvarlak balona (damıtma balonu) konarak, kıskaçla bir spora bağlanır. Balonun yanındaki çıkış borusu soğutucunun ağzına sıkıca yerleştirilmiş mantar ya da lastik tıpanın deliğinden geçirilir. Balonun ağzına sıkıca kapatılmış tek delikli başka bir mantardan da bir termometre geçirilir. Termometrenin alt ucu çıkış borusuyla aynı düzeyde bulunmalıdır. Çünkü termometre aşağıda kaynayan sıvının sıcaklığını değil, çıkan buharın sıcaklığını ölçmelidir. Termometre, iki sıvıdan meydana gelen karışımı ayırırken gereklidir. Böylece soğutucuya geçen buharın sıcaklığı belli bir derecede tutulur.

Balon, üzerine amyant levha konmuş bir sacayağa oturtulur. Hiç bir zaman doğrudan doğruya ısıtılmamalıdır. Yoksa balon çatlayabilir. Hem balon hem de soğutucu, içi mantar ya da kauçuk kaplı kıskaçlarla tutturulur. Bunlar camın çatlamasını önlemek için dikkatle sıkıştırılır. Soğutucunun alt ucuna kıvrık ve gittikçe incelen bir adaptör (önleyici) yerleştirilir. Yoğunlaşmış buharı toplayacak olan bir erlenmayer de adaptörün ucu tam kabın ağzına girecek şekilde yerleştirilir.

Dibi yuvarlak damıtma balonu, soğutucu, adaptör, erlenmayer, kısacası bütün düzenek kurulmadan önce iyice yıkanıp kurulanmalıdır. Buhar kaybını önlemek için bütün mantarlar tıpatıp uymalıdır. Bu nokta özellikle çabuk tutuşan karışımlar damıtılırken çok önemlidir. Balonun yanındaki çıkış borusu soğutucuya uygun bir şekilde yerleştirilmelidir ki çıkış borusu boş yere zorlanmasın. Soğutucunun dıştaki büyük borusuna girecek olan su alt taraftan verilmelidir. Böylece dış borunun tümünün dolması ve içteki ince borunun da tümünün soğuması sağlanır.

Advertisement

Leave A Reply