Eritre Nerededir? Özellikleri, Konumu, İklimi, Ekonomisi, Tarihi Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Ülkeler Rehberi Eritre – Eritre ile ilgili bilgi, başkenti, yönetim biçimi, ekonomisi, haritası, bayrağı, komşuları, tarihi, coğrafi konumu. Eritre hakkında bilgi.

Eritre bayrağı

Kaynak: pixabay.com

ERİTRE

  • Yüzölçümü: 121.144 km2.
  • Başkenti: Asmara.
  • Dil: Tigrinya (resmi), Arapça, İtalyanca, İngilizce. Ülkenin resmi dili, en kalabalık etnik grup olan Hristiyan Tigrinlerin konuştuğu Tigrinyadır. Onun yanı sıra Sudan sının yakınlarında ve kıyıda yaşayanlar Arapça ve başkent çevresinde İtalyanca da konuşulur.
  • Din: Hristiyan (% 50 Ortodoks), Müslüman, yerel dinler. Etiyopya ile aynı tarihsel geçmişi paylaşan Eritre’de egemen din Hristiyanlığın Etiyopya Kilisesi’ne bağlı olan Ortodoksluktur (% 50). İkinci sırayı Müslümanlık izlemekle birlikte kesin sayıları saptanamamış yerel dinler de kırsal kesimlerde varlığını sürdürmektedir.
  • Para birimi: 1 birr =100 cent.
  • Başlıca kentleri: Keren (26.200), Mitsiwa (Massaa) 15.500, Adi Ugri (12. 200), Aseb, Akordat.

Doğu Afrika’da bir devlettir. Kuzey ve kuzeybatıdan Sudan, güney ve güneybatıda güneydoğudan Cibuti, kuzeydoğu ve doğudan Kızıldeniz ile çevrilidir. Kızıldeniz’deki Dahlak Takımadaları’nın bir bölümüyle güneydeki Zukar Adası’nı da kapsar.

Yüzey Şekilleri:

Kızıldenize koşut 950 km’lik dar bir alanda uzanan ülke, Kasar Burnu’ndan Babülmendep Boğazı’ndaki Dumeira Burnu’na kadar bir alanda yer alır. Verimli kıyı ovalarının gerisinde koşut uzanan dağların yüksekliği 1.760-3.300 m arasında değişir. Doğuda uzanan ve genişliği 16-80 km arasında değişen ova, Danakil Bölgesi ile denizden 116 m aşağıda yer alan Kobar Çukuru’nun kuzey kesimini de kapsar. Bölgenin iki ırmağından biri olan Barka, kuzey yönünde akarak Sudan’da Kızıldeniz’e dökülürken öteki ırmak Anseba, Gash’ın batı bölümünü suladıktan sonra Sudan’da Ataba’ra Irmağı’na katılır.

Eritre

Kaynak: pixabay.com

İklimi:

İklim genelde kurak ve sıcaktır. Kızıldeniz’in getirdiği nem, kıyı iklimini yumuşatır. İç yayla ise biraz daha serin ve yağışlıdır. Yıllık ortalama sıcaklık 30° C’dir. Buna karşılık başkent Asmara’da ise ortalama sıcaklık 16°C, yağış ise 500 mm’dir.

Bitki Örtüsü ve Hayvanlar:

Etiyopya’ya özgü bitkilerden bir bölümü ülkede de görülür. Doğal hayvan varlığı için de aynı durum söz konusudur.

Ekonomi:

Eritre’nin ekonomisi İç Savaş nedeniyle yıkıma uğramıştır. Tarım (darı, buğday, kahve, pamuk, tütün) en önemli uğraş alanıdır İç Savaş öncesinde başkent Asmara ve çevresinde gelişmeye başlayan hafif endüstri de yıkıma uğramış durumdadır. Günümüzde besin, dokuma ve deri eşyaya yönelik bir endüstri çabası gözlenmektedir. Açlık sınırında yaşayan büyük kitleleri doyurmak amacıyla ülke dış yardımlar almaktadır. Alt yapıyı yeniden yapmak, balıkçılık ve az sayıda olan turizmi geliştirmek ülke yönetiminin başlıca uğraş alanlarıdır.

Advertisement
Eritre

Kaynak: pixabay.com

Tarihi:

İS 1. yüzyılda kurulan Assam Krallığı’nın bir bölümünü oluşturan ülke toprakları, 7. yüzyıla kadar Eski Etiyopya Krallığı’nın, 16. yüzyıla kadar da aralıklı olarak Etiyopya Krallığı’nın bir parçası oldu. Bu tarihten sonra kısa bir süre Portekiz, sonra da Osmanlı egemenliğine giren bölge, 19. yüzyıl ortalarında bölgeyi ele geçirmek isteyen Etiyopya, Mısır ve İtalya arasında çarpışmalara sahne oldu. 1882’de Eritre’yi işgal eden İtalya, 1935’te Etiyopya’yı ele geçirmek amacıyla burayı askeri üs olarak kullandı. 1936-1941 arasında İtalyan Doğu Afrikası adıyla anılan bölge, 1941’de Büyük Britanya güçleri tarafından kurtarıldı. 1952’ye kadar BM denetiminde kaldı, 1952’de federal bir konum kazandı. 1962’de Etiyopya’nın yönetim birimlerinden birini oluşturdu. Ancak aynı tarihte bu karara karşı çıkan Eritre Halk Kurtuluş Cephesi (EHKC) adlı gerilla örgütü Etiyopya’ya karşı uzun ve yıpratıcı bir savaşa girişti. 1991’de Etiyopya’da yönetimi Etiyopya Demokratik Devrimci Halk Cephesi’nin ele geçirmesinin ardından, Eritre Halk Kurtuluş Cephesi lideri İssayas Afewerki geçici bir hükümet kurdu. İki ülke arasında varılan karşılıklı anlaşma gereği Nisan 1193’te yapılan halkoylamasında Eritre halkının % 99’u bağımsızlıktan yana oy kullanınca 24 Mayıs 1993’te Eritre bağımsızlığını ilan etti.


Leave A Reply