Ertuğrul Gazi Kimdir? Hayatı, Dönemi Önemli Olaylar, Osmanlıyı Kurması

0
Advertisement

Ertuğrul Gazi Kimdir? Osmanlı devletinin kurucusu olan Osman Gazi’nin babası Osmanlı hanedanının ilk dedesi Ertuğrul Gazi’nin hayatı, dönemi önemli olaylar.

ERTUĞRUL GAZİ (ölümü: 1281?)

Osmanlı Devleti’nin kurucusu olan Osman Gazi’nin babası, Osmanoğulları hanedanının ilk dedesidir. Hakkındaki bilgilerimiz, sonradan Osmanlılar’ın akılları durdurucu bir şekilde parladığı ve yükseldiği zaman yazılmış şeyler oldukları için, Ertuğrul Gazi’nin şahsiyeti hakkında kesin bir şey söylemek zordur. En büyük ihtilâf konusu, babasının adıdır. Ertuğrul Gazi’nin Oğuzlar’ın Kayı Boyu’ndan bir bey olarak bugünkü Bilecik ve Eskişehir illerimizin sınır çizdiği bölgede yerleşmiş bir «ucbeyi» olduğu, görevinin Anadolu Selçukluları namına Bizans’a karşı Türklerin sınırını korumak bulunduğu muhakkaktır, tarihi gerçeklere uygundur. Fakat babasının adının «Süleyman-Şah» olduğuna dair hiçbir müspet belge yoktur.

Ertuğrul Gazi’nin Söğüt Kalesi’ni Bizans’tan alıp merkez yaptığı da rivayetler arasındadır. Bu rivayet, Ertuğrul Gazi’nin bu kasabada gömülmüş olması ile gerçeğe yaklaşmaktadır. Pek yaşlı olarak öldüğünde de birleşilmektedir. Söğüt’teki türbesi Türkler’in yüzyıllardan beri pek saygı gösterdikleri bir yerdir. II. Abdülhamit tarafından onarılmıştır.

Advertisement

ERTUĞRUL GAZİ

ERTUĞRUL GAZİ, Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’nin babasıdır (1188-Söğüt 1281).

Yaşamıyla ilgili, tarihsel belgelere dayalı kesin bilgiler yoktur. Ölümünden yüz yıldan fazla bir zaman sonra yazılan kimi belgelerden, 13. yüzyılda Anadolu’da yaşamış ve ölmüş bir Türkmen beyi olduğu anlaşılmaktadır. Osmanlı kaynaklarına göre, Ertuğrul Gazi’nin bağlı olduğu Kayı boyu doğudan gelip önce Ankara’nın batısındaki Karacadağ yöresine, sonra bir uç bey olarak Ertuğrul Gazi’nin ele geçirdiği Söğüt ve Domaniç dolaylarına yerleşti. Bizans ve Selçuk kaynaklarında rastlanmamakla birlikte, Osmanlı kaynaklarında 1231’de Selçuklu sınırına saldıran İznik Bizans imparatoruna karşı Sultan I. Alaattin Keykubat’ın Selçuklu Ordusu’nun akıncılığını yaptığı ve Rumların yenildiği yere Sultanönü denildiği yazılıdır. Bu zaferden sonra Ertuğrul Gazi’nin önce Karacahisar, sonra da Söğüt’ü alarak Bilecik’teki Rum Beyi’ni vergiye bağladığından, Selçuk sultanının kendisine Söğüt’ü mülk olarak verdiği sanılır. Böylece Ertuğrul Gazi’nin Uç’ ta bir aşiret beyi olduğu kanıtlanmış kabul edilir. Osmanlı kaynakları, Ertuğrul Gazi’nin 90 yaşlarında öldüğünü ve Söğüt’e gömüldüğünü yazar. Söğüt’te olduğuna inanılan türbesi, yüzyıllardan günümüze kadar Türklerin ziyaret ederek saygı gösterdikleri bir yer olma özelliğini korur.


Leave A Reply