Eski Çağlarda ve İlkel Kavimlerde Güzel Sanatlar

0

Eski çağlarda ilkel kavimlerin güzel sanatlar anlayışı ve eserlerinin özellikleri hakkında bilgi. İnsanoğlunun ilk çağları ve sanat

Eski Çağlarda ve İlkel Kavimlerde Güzel Sanatlar

Duyguları, düşünceleri belirtmek isteği insanlarda en ilkel çağlardan beri başlamış, böylece güzel sanatlar doğmuştur. Bu arada, duyguların taşa, tahtaya kazılması ile de resim, bu sert cisimlerin oyulması ile de heykel sanatı ortaya çıkmış, daha sonra duyguların seslerle belirtilmesi müziğe temel olmuş, yazının bulunması ile de edebiyat, çeşitli oyunlarla da tiyatro başlamıştır. Tüm bu gelişmeler insanın merakı ve değişik şeyler yapma azmi ve isteği ile gelişmiştir.

Bugünkü medeniyetin ayrılmaz bir parçası olan güzel sanatlar, zamanla büyük gelişmelere ulaşmış, çeşitli incelikler kazanmıştır. Bununla beraber, çok eski çağlardan kalma sanat eserlerinde de şaşılacak derecede ifade inceliklerine, derin anlam taşıyan çizgilere rastlanıyor. Bu da, insanın duyma ve yaratma kabiliyetinin her çağda var olduğunu gösterir. Yani insan her çağda ve zamanda yine insandı.

Aşağıda göreceğiniz birkaç örnek, bundan on binlerce yıl önce yaşamış olan insanların bile bugünkülerle ölçülebilecek incelikte sanat eserleri yarattıklarını göstermektedir. Öte yandan, gene bu resimlerde, bugün çok ilkel bir hayat yaşayan kavimlerin de, medeniyetin başka alanlarında çok geride kalmışlarken, sanatta gene de çok olgun eserler verdiklerini ispat etmektedirler.

Eski Çağlarda ve İlkel Kavimlerde Güzel Sanatlara Örnekler

Willendorf Venüsü 13,5 santim büyüklüğünde bir biblodur ve Taş Çağından kalmadır.

Willendorf Venüsü 13,5 santim büyüklüğünde bir biblodur ve Taş Çağından kalmadır.

İlk Çağlardan kalma mağara resimleri

İlk Çağlardan kalma mağara resimleri

Almanya'da bir müzede sergilenen Demir Çağına tarihlenen altın ayakkabı. (M.Ö. 530)

Almanya’da bir müzede sergilenen Demir Çağına tarihlenen altın ayakkabı. (M.Ö. 530)


Leave A Reply