Eski Türklerde Boy Nedir?

0
Advertisement

Boy nedir? Eski Türklerin özellikle Oğuz Türklerinin teşkilatlanma yapısının temelini oluşturan boy hakkında bilgi.

Oğuzlar

Eski Türkler’in göçebe teşkilatındaki en önemli siyasi birliğe «boy» denirdi. Bilhassa Türkiye Türkleri’nin atası olan Oğuz Türkleri’nde boy en esaslı bir teşkilattı. Boylar oymaklara, oymaklar da daha küçük kısımlara ayrılırdı. Boyların birleşmesi illeri (Ulusları) meydana getirirdi. Oğuz ili 24 boydan meydana gelmişti. Her boyun hayvanlarına, eşyalarına vurduğu özel bir damgası vardı. Boylar oldukça kalabalık yapılardı.

Boylar han sülalesinden bir şahıs tarafından idare edilirlerdi. Bunlara «boybeyi» denirdi. Dirayetli bir kimse de boybeyi olabilirdi. Boybeyleri topluluğun asil sınıfını meydana getirirler. Aynı zamanda devletin ileri gelenleri arasında sayılırlardı. Boybeyleri kendi boylarını istedikleri gibi idare eder beylerbeyi ve hanlar bunların idaresine karışmazdı. Boybeyinin obasında (karargah) hanınkine benzeyen fakat daha küçük ölçüde bir teşkilat bulunurdu. Akkoyunlu, Karakoyunlu, Selçuklu, Karamanlı ve nihayet Osmanlı hanedanlarının kurucuları hep boybeyleridir.

XI. yüzyılda Selçuklu’nun zayıflayıp yıkılmasından sonra Oğuz boyları parçalanmış sonradan boy mahiyetinde kabileler kurulmuştur.

Advertisement

Leave A Reply