Ev İle İlgili Atasözleri ve Anlamları Açıklamaları – İçinde Ev Geçen Atasözleri

8

İçinde ev kelimesi geçen atasözleri ve bu atasözlerinin açıklamaları. Ev hakkında, ev ile ilgili atasözlerinin anlamları, açıklamaları

Ev İle İlgili Atasözleri ve Anlamları

Arka resim kaynak: pixabay.com

Ev İle İlgili Atasözleri ve Anlamları

 • ***eşek (eşkin) eve gelmiş, yorga yolda kalmış
  düzenli ve sürekli çalışan güçsüz kimse, düzensiz ve süreksiz çalışan güçlü kimseden daha başarılı olur.
 • ***ev alanla evlenene Allah yardım eder
  evlenene ve ev yapana herkesin kolaylık göstermesi, onlara Allah’ın yardımının dolaylı olarak ulaşıyor olması demektir.
 • ***ev alma, komşu al
  komşuluk ilişkileri, iyi bir komşuya sahip olma çok çok önemlidir.
 • ***ev sahibi mülk sahibi, hani nerede bunun ilk sahibi
  kişi malını mülkünü kaybederim korkusuyla kendini üzüntüye kaptırmamalı, malı mülkü ile övünmemelidir, zira mal mülk dünyaya ait bir şeydir.
 • ***ev sahibinin bir evi, kiracının bin evi var
  evi olan yalnızca kendi evinde oturur, evi olmayan ise beğendiği evde oturur.
 • ***evdeki pazar (hesap) çarşıya uymaz
  önceden tasarlanan bir iş umulduğu gibi sonuçlanmaz, düşünüldüğü gibi olmaz.
 • ***evi ev eden avrat
  bir evin dirlik ve düzenini kadın sağlar.
 • ***evimiz bezden, ne umarsın bizden
  kendisi yardıma muhtaç olandan yardım beklemek boşuna umutlanmaktır.
 • ***evli evine, köylü köyüne
  artık dağılalım, herkes evine, işine gitsin.
 • ***evlinin bir evi var, kiracının bin evi var
  evi olan yalnızca kendi evinde oturur, evi olmayan ise beğendiği evde oturur.
 • ***gelin girmedik ev olur, ölüm girmedik ev olmaz
  her eve gelin girmeyebilir ama ölüm kesinlikle girer.
 • ***gönül verme evliye, eve gider unutur
  bir kadın, evli bir erkeğe gönlünü kaptırmamalıdır.
Devamı
 • ***gün varken davarını eve götür
  işlerini en uygun zamanda yap.
 • ***güneş girmeyen eve doktor girer
  güneşsiz evde hastalık eksik olmaz.
 • ***herkes evinde ağadır
  herkesin kendi evinde, kendi çevresinde saygınlığı vardır.
 • ***ıssız eve it buyruk
  aklı başında kimselerin sahip çıkmadığı iş, aşağılık kimselerin elinde kalır.
 • ***iki karılı evde toz diz boyu olur
  bir işi iki kişi yürütemez.
 • ***imam evinden aş, ölü gözünden yaş çıkmaz
  bir şey alınması imkânı olmayan yerden, bir şeyler vermesini beklemek boştur.
 • ***kızevi, naz evi
  kız tarafı nazlı olur.
 • ***kuşkulu uyku evin bekçisidir
  ufak bir tıkırtıdan uyanacak kadar hafif uyuyan ve tetikte olan kimse evin bekçiliğini iyi yapıyor demektir.
 • ***malın iyisi suya yakın, daha iyisi eve yakın
  çiftçinin toprağı suya ne kadar yakınsa değeri o kadar çok olur; bakımı, ürünün güvenliği ve eve kolay taşınabilmesi bakımından toprağın eve yakın olması daha da önemlidir.
 • ***misafir misafiri (dilenci dilenciyi) istemez (sevmez), ev sahibi ikisini de
  misafir, bütün ağırlamaların yalnız kendisi için olmasını istediğinden gittiği yere başka bir misafirin gelmesini istemez; ev sahibi de hiç misafir gelmese de rahatım bozulmasa diye düşünür.
 • ***misafirin umduğu ev sahibine iki öğün olur
  misafir, ev sahibinin kendine çok şeyler ikram edeceğini umar ama beklediklerini bulamayabilir.
Devamı
 • ***ölü evinde ağlamasını, düğünevinde gülmesini bilmeli
  insan içinde bulunduğu çevrenin durum ve koşullarına uygun biçimde davranmasını bilmelidir.
 • ***sahipsiz eve it buyruk
  kimsenin ilgilenmediği, benimsemediği sahip çıkmadığı işler üzerinde değersiz kişiler egemenlik kurarlar.
 • ***sarımsak da acı ama evde lazım bir dişi
  gerekli olanın niceliğinden çok niteliği önemlidir.
 • ***şaşkın misafir, ev sahibini ağırlar
  başkalarının görev ve yetkilerine karışmak ahmaklıktır.
 • ***tarlanın iyisi suya yakın, daha iyisi eve yakın
  çiftçinin toprağı suya ne kadar yakınsa değeri o kadar çok olur; bakımı, ürünün güvenliği ve eve kolay taşınabilmesi bakımından toprağın eve yakın olması daha da önemlidir.
 • ***taş taş üstünde olur, ev ev üstünde olmaz
  aynı evde oturan iki aile arasında er geç birtakım anlaşmazlıklar çıkar.
 • ***ulu ağacın gürültüsü dal ile, mutlu evin yakışığı döl ile
  bir ağacın dal budak salarak gürleşmesi gibi bir ailenin mutluluğu da yetiştirdiği çocuklarla pekişir, gürleşir.
 • ***var evi kerem evi, yok evi verem (elem) evi
  varlıklı ailenin durumu konuk ağırlamaya, gereken yerlere yardım etmeye, armağanlar vermeye elverişlidir; yoksul ailenin evinde sıkıntı ve dertten başka bir şey bulunmaz.
 • ***yalancının evi yanmış, kimse inanmamış
  yalan söylemeyi huy edinen kimsenin sözlerine, gerçeği söylediği zaman bile inanılmaz.
 • ***yavuz hırsız ev sahibini bastırır
  biri, suçunu zarar verdiği kimseye yüklediğinde söylenen bir söz.
 • ***ahmak misafir ev sahibini ağırlar
  başkalarının görev ve yetkilerine karışmak ahmaklıktır.
 • ***anan güzel idi hani yeri, baban güzel idi hani evi
  hiçbir duruma güvenilmez, bizim olan şeyler elimizde sürekli olarak kalmazlar.
Devamı
 • ***avrat var ev yapar, avrat var ev yıkar
  öyle kadınlar vardır ki bir aileye düzen verir, mutluluk getirir; öyle kadınlar da vardır ki ailenin düzenini, mutluluğunu bozarlar.
 • ***babayla oğlanın pabucu bir olunca evde kavga eksik olmaz
  ortaklaşa kullanılan bir mal, kimi zaman baba ile oğlu arasında bile kavgaya neden olur.
 • ***baktın kar havası, eve gel kör olası
  tehlikeli bir durum belirmeye başlayınca ondan uzaklaşmanın çaresine bakılmalıdır.
 • ***bir ev (gemi) donanır, bir kız (çıplak) donanmaz
  bir kızı donatmak, bir ev düzmekten daha güç, daha masraflıdır.
 • ***bir evde iki kız, biri çuvaldız biri biz
  bir evde iki kız olursa her biri bir taraftan aileyi sıkıştırıp giyim kuşam ister, çeyiz ister. Onlar istemese bile aile kendini böyle bir sorumluluk altında bilir ve bunun sıkıntısını çekerler.
 • ***çalı idi çırpı idi, evim idi ya, ayı idi uyu idi, kocam idi ya
  her ne kadar evim derme çatma, kocam kaba saba idiyse de, bir düzen kurmuş, yaşayıp gidiyordum.
 • ***çarşı iti ev beklemez
  başıboş gezmeye alışanlar, disiplinli iş yapmaya gelemezler.
 • ***dağ dağ üstüne olur, ev ev üstüne olmaz
  aynı evde oturan iki aile arasında er geç birtakım anlaşmazlıklar çıkar.
 • ***el el üstünde olur, ev ev üstünde olmaz
  her şey birbirinin üstüne konulamaz, birbiriyle birleştirilemez.

Ev Alanla Evlenene ALLAH Yardım Eder:

ANAFİKİR : Evlenmek ve ev almak gibi hayırlı işlerde herkes yardımcı olur.

Advertisement

Evlenmek ve ev almak kişinin karşılaştığı iki önemli olaydır. Kişinin büyük bir çaba harcamasını gerektirir. Ev alırken elindeki bütün varlığını ortaya koyması gerekirken, evlenirken de bazı zorunlu hazırlıklarda bulunmak için büyük bir maddî sıkıntıya girmek gerekir. Bu gibi morlukları düşünenler ev almaktan, evlenmekten kaçınırlar. Oysa bu iki durum, toplumsal yaşamın vazgeçilmez iki öğesidir. Böylelerini teşvik etmek amacıyla söylenen bu söz, gerçekten de amacına ulaşır. Çünkü ev alanlara ve evlenenlere herkes yardımcı olmaya kalkar, maddî ve manevî yönden destek olur. Yapılan yardımlar da Allah tarafından hoş karşılandığı için Allah’ın yardımcı olduğu söylenir.


8 yorum

Leave A Reply