Farklı İle İlgili Cümleler

0
Advertisement

Farklı ile ilgili cümleler. Farklı kelimesi içeren “Farklı” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız.

Farklı İle İlgili Cümleler

 1. *** Farklılaşmanın meydana gelmesinde, ayrıca sitoplazma da etkilidir.
 2. *** Bu şapkayı takınca çok farklı gözüktüğünü bilmeni isterim.
 3. *** Farklı farklı tatlara doğru yelken açan bir seyahat yazarıyım.
 4. *** Yani hücreler farklı görevleri yapacak şekilde özelleşmiştir.
 5. *** Farklılaşmış olan hücrelerin sürekli bölünmesinden söz edilemez.
 6. *** Genel olarak ele alındığında, Çin’de karşılaşılan sorun, geçmişte SSCB’de karşılaşılan sorundan farklı değildir.
 7. *** Yoksa azınlıktan değil, “farklı grup”tan söz etmek gerekir.
 8. *** Toplumsal gruplar arasında hiyerarşik işbirliğini vurgulayan kapalı toplumlardan farklı olarak, açık toplumlar, değişik grupların aynı kaynaklar için yarışmasına, böylece rekabete dayalı ilişkiler kurulmasına izin verir.
 9. *** Bu duruma ülkedeki birbirinden farklı Müslüman grupların direniş harekatı başlatması üzerine Afgan Hükümeti Sovyetlerle Dostluk Antlaşması’nı imzalamıştır.
 10. *** İl çevresinde hepsi de farklı alanlarda kurulan birçok eski başkent yer almıştır.
 11. *** Denizde seyirde, parakete hesabından (İngilizce Dead Reckoning’den DR) elde edilen konum ile tahmini konum (İngilizce Estimated Position dan ET) birbirinden farklıdır.
 12. *** Salmonella paratyphi, S. schottmulleri ve S. hirschfeldii olmak üzere üç mikroorganizmanın etken olduğu üç farklı klinik tablo halinde ortaya çıkar.
 13. *** Parçaüstü birimler söz zincirinin parçaları olarak değerlendirilen ünlü ve ünsüzlerden farklı olduklan için bu adla anılır ve tek tek seslerle sınırlı olmayıp çoğu zaman hece, sözcük ve sözcük öbeklerini de kapsar.
 14. *** Öte yandan Türkçedeki “ha” ünlemi, değişik kullanımlarda alçalan ve yükselen titremlerle farklı işlevleri yerine getirir.
 15. *** Bu özelliklerdeki değişimler farklı parlaklıklara yol açar; yansıyan ışık miktarındaki değişimler ise aynı tipten ama değişik şiddetten parlaklığa neden olur.


Leave A Reply