Farklılıklarımız Zenginliklerimizdir Konulu Yazı

0
Advertisement

İnsanların farklılıklarının zenginlik olduğu sözü ne anlama gelir, açıklaması, Farklılıklarımız zenginliklerimizdir ile ilgili yazı

Farklı İnsanlar

FARKLILIKLARIMIZ ZENGİNLİKLERİMİZDİR

İnsanın kendini tanıması, güçlü, zayıf ve gelişmeye açık yönlerini bilmesi ve kendini açık bir biçimde ifade etmesi oldukça önemlidir. Kendini tanıyan insan gücünü, zayıflıklarını ve sınırlarını bilir. Duygu ve düşüncelerinin farkında olan, güçlü ve geliştirilmesi gereken yönlerini bilen bir kişi yapıcı ilişkiler kurabilir. Kendisine öz güveni artar.

Her birimiz kendimize özgü bir bireyiz. Kendi özelliklerimizin farkına varmamız, onlara pozitif açıdan bakabilmemiz kendimizi geliştirebilmemizin önünü açar. Ayrıca başkalarını da anlamamıza, kabullenmemize yardımcı olur.

Bir yandan kendi özelliklerimizin farkına varıp kendimizi kabullenirken, diğer yandan başkalarının da birbirinden ne kadar farklı olduklarını görebiliriz. Kişilerin bambaşka şeylerin peşinden koşmasını, yaşamdan bambaşka beklentilerinin olmasını anlayabiliriz.

Advertisement

Zeka, yetenek, kişilik gibi bireysel özellikler bakımından her insan farklıdır. Çevremize baktığımızda herkes ilgi ve yetenek ve becerilerine göre farklı işler yapmaktadır. Kimi muhasebeci, kimi mimar, kimi tamirci, kimi doktor, kimi bakkal, kimi öğretmen, kimi de polistir. Bu işlerin her biri toplumun bir ihtiyacını karşılar. Her biri diğerini tamamlar. Toplumdaki bireylerin huzurlu bir şekilde birlikte yaşamasına yardımcı olur.

insanlar

Farklı özelliklere sahip bireylerin kimi sanayide, kimi bir spor dalında kimi bilim dalında, kimi de eğitimde başarılı olabilmektedir. Başarılı olduğu alanlarda eserler ortaya koyup topluma hizmet etmektedir.

Toplum hayatı paylaşma ve işbölümünü gerekli kılar, insanın tek başına yaşama güçlüğü vardır. İnsan tüm ihtiyaçlarını başkalarının yardımı olmadan tek başına karşılayamaz. Pamuğun giysiye, ağacın eşyaya, buğdayın ekmeğe dönüşmesi için işbölümü gereklidir, insanlar sağlık sorunları için doktora, ev yapımı için mimara ihtiyaç duyar. Çocuklarının eğitiminde öğretmene, arabanın onarımı için tamirciye gereksinim duyar.

Yeteneklerini geliştiren insan sanat, felsefe, bilim ürünleri ortaya koyabilmekte, insanlığın ortak mirasına katkıda bulunmaktadır. Aynı şekilde insanlığın ortak mirasından da yararlanabilmesi için kendine özgü yeteneklerini geliştirmesi gerekmektedir.

İnsan yaşamdan bir şeyler öğrendikçe kendi başına yaşamına yön verecek hale gelir, yani birey olmayı öğrenir. Kendi bağımsız davranışlarını ve kişiliğini oluşturur. Yeni yeni öğrendikleri şeyler insanlık değeri doğrultusunda bireyi geliştirir. Giderek ulusuna ve vatanına yararlı bir vatandaş olarak insanlık değerlerini çoğaltır.

Advertisement

Farklı bilgi, beceri ve yeteneklerin toplum hayatına girmesi hayatın güçlükleriyle mücadeleyi kolaylaştırır. Başkalarının deneyimlerinden, bilgi ve yeteneklerinden faydalanmak toplum hayatının bir gereğidir. Dayanışma içinde olan insanlar adalet, ahlak, saygı, sevgi, kardeşlik gibi değerlerin yaşatılmasına katkıda bulunur.


Leave A Reply