Faz (Dalga) Nedir? Faz Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Faz nedir? Faz dalgaları nelerdir, özellikleri nelerdir, hakkında bilgi. Elektrikte faz kavramı nasıl açıklanır, hakkında bilgi.

Faz (Dalga) Nedir? Faz Hakkında Bilgi

Fizikte genel olarak büyüklükleri değişen iki değerin değişmelerinin birbirlerine göre durumunu göstermeye yarayan bir kavramdır. En çok elektrik biliminde kullanılır.

Elektrikte, değişen akıma “alternatif akım” adı verilir. Alternatif akımın en belirgin özelliği akım yönünün değişmesidir. Fakat yönüyle birlikte akımın büyüklüğü, yani şiddeti de değişir. Bu değişikliği göstermek için bir “koordinat sistemi” kullanılır.

Koordinat Sisteminde Gösterim

Koordinat sistemi” nde yatay eksen belli bir ölçekle zamanı gösterir. Düşey eksen ise başka bir ölçekle devreden geçen alternatif akımın veya devreye tatbik edilen alternatif gerilimin değerini gösterir. Her hangi bir anda gerilimin değeri ölçülerek bu koordinat ekseni üzerine işaretlenir. Bu deney başka başka zamanlarda tekrarlanarak birçok nokta bulunur. Bu noktalar birleştirilirse alternatif gerilimin zamana bağlı olarak değişimini gösteren bir eğri elde edilir. Aynı işlem akım için de yapılır; bu sefer alternatif akımın zamana bağlı olarak değişimini gösteren bir eğri elde edilir.

Sinüs Eğrisi

Sinüs Eğrisi

Devreye tatbik edilen alternatif gerilimin cinsine göre bu eğriler çeşitli şekiller gösterirler. Bugün uygulamada “sinüsoit” adı verilen eğri en çok kullanılanıdır. Bu eğriyi veren alternatif akıma da “sinüsoidal alternatif akım” denir.

Alternator, Motor ve Hatlarda Faz

Bir alternator veya dinamodan çıkan iletkenlerin sayısına göre alternatöre ad verilir. Eğer, en çok rastlandığı gibi, üç iletken çıkıyorsa “üç fazlı (trifaze) alternatör“, iki iletken çıkıyorsa (biri toprak hattıdır) “bir fazlı (monofaze) alternatör” denir. Buna uygun olarak, çekilen hatlara da “üç fazlı” veya “bir – fazlı” denir. Fazların arasındaki gerilim, bir faz iletkeniyle toprak iletkeni arasındaki gerilimden büyüktür.

Advertisement

sinus


Leave A Reply