Felsefede İndirgemecilik Nedir?

0

Felsefede indirgemecilik nedir? İndirgemecilik akımı öncüleri, felsefesi, özellikleri nelerdir, indirgemecilik hakkında bilgi.

Advertisement

İndirgemecilik

İndirgemecilik; felsefede, belirli varlıkların daha yalın ya da temel başka varlıkların bileşiminden oluştuğu ya da bu varlıklara ilişkin başka ifadeler türünden tanımlanabileceği görüşü. Örneğin cisimlerin atomlardan oluştuğu ya da düşüncelerin duyu izlenimlerinin bir bileşimi olduğu savları indirgemeciliğin farklı biçimleridir.

20. yüzyılda indirgemeciliğin çok genel iki biçimi savunulmuştur: 1) Mantıksal olguculuğa göre, var olan şeylere ya da olgusal bir duruma ilişkin ifadeler, doğrudan gözlemlenebilir nesneler ya da duyu verileri türünden tanımlanabilir ve her olgusal önerme deneysel olarak doğrulanabilir bir önermeler kümesine eşdeğerdir. Özellikle bilimin kuramsal varlıkları gözlemlenebilir fiziksel nesneler türünden tanımlanabilir; dolayısıyla bilimsel yasalar gözlem bilgilerinin toplamına eşitlenebilir. 2) Bilimlerin birliğini savunanlar, örneğin biyoloji ya da psikoloji gibi bilimlerin kuramsal kavramlarının fizik gibi daha temel bir bilimin kavramları türünden tanımlanabileceğini ya da bu bilimlerin yasalarının daha temel bir bilimin yasalarıyla açıklanabileceğini ileri sürerler.

Çeşitli bilimlerin kuramsal varlıklarının gözlemlenebilir varlıklar türünden tanımlanabilir olması bütün bilimsel yasaların ortak temelini oluşturabileceğine göre, mantıksal olguculuğun indirgemeciliği bilimlerin birliği görüşünü de içerir. Öncelikle bilimde kuramsal ve gözlemsel önermeler arasında doyurucu bir ayrım belirlemenin güçlüğü yüzünden bu tür indirgemecilik artık yaygın kabul görmemekle birlikte, bir bilimin bir başka bilime indirgenebilirliği sorunu hâlâ tartışmalıdır.

Advertisement


Leave A Reply