Fenol Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Fenol nedir? Fenol bileşikleri özellikleri nelerdir? Fenol bileşikleri ne işe yarar, isimleri ve özellikleri hakkında bilgi.

fenolFenol; Organik kimyada halkalı (aromatik) sistemin en basit elemanı olan benzen (C6H6) altıgen halkasına OH eklenmesiyle meydana gelen bileşiklerdir. Kömür katranının 160°-2403 C arasındaki basamaklı damıtılması sırasında naftalinle birlikte elde edilir. Fenoller asit özelliği gösteren cisimlerdir. Asitlerle bazların tanınmasına yarıyan turnusol kâğıdını, asit rengi olan, kırmızıya boyarlar.

Benzenin altıgen halkasında bir OH grubu taşıyanlara “monofenoller”, iki OH grubu taşıyanlara “difenoller”, üç veya daha fazla OH grubu taşıyanlara “trifenoller” veya “polifenoller” denir.

Asitfenik. — Monofenollerden benzen halkasında bir OH grubu taşıyanıdır, “asitfenik” veya “karbol asidi” de denir. Suda 1/15 oranında erir. Kuvvetli bir mikrop kırıcı (dezenfektan), kuvvetli bir zehirdir. C6H5OH formülüyle gösterilir. Ergime noktası 41° C dir. Saf olarak renksiz kristaller şeklinde bulunur.

Pikrin Asit.– — Fenol nitrik asitle birleştirilirse, “2-4-6 trinitro-fenol” meydana gelir. Bu cisme “pikrin asit” de denir. Kuvvetli bir patlayıcı cisimdir. Kendisi veya tuzları mermi kapsüllerinde kullanılır.

Advertisement

Bakelit. — Fenolle, formaldehit denilen bileşiğin birbirlerine etki ettirilmesinden bakelit denilen cisim ortaya çıkar. Bakelit, bilhassa elektrik endüstrisinde yalıtkan olarak önemli bir yer almıştır.

Aspirin. — Salisil asit ile ondan türeyen asetil-salisil asit (aspirin) de bir monofenol türevidir.


Leave A Reply