Ferdinand Foch Kimdir? Fransız Mareşalin Hayatı ve Askeri Kariyeri

0
Advertisement

Ferdinand Foch kimdir? Ünlü Fransız mareşal Ferdinand Foch hayatı, biyografisi, siyasi ve askeri kariyeri hakkında bilgi.

Ferdinand Foch

Kaynak : wikipedia.org

Ferdinand Foch; (1851-1929) Ünlü bir Fransız mareşalidir. Birinci Dünya Savaşı’nda Müttefik Orduları Başkomutanı idi. Mareşal Ferdinand Foch, Fransa’ da Tarbes şehrinde doğdu. Subay çıktıktan Sonra, eserleri, askeri fikirlerinin açıklığı, ikna kabiliyeti ile tanındı. 1894’te general, 1911’de tümen komutanı, birkaç ay sonra da kolordu komutanı oldu. Yaşlı olmasına rağmen gayet dinç, cevval, disiplinci bir komutan olarak tanınan Ferdinand Foch, 1. Dünya Savaşı’nın başlamasından biraz sonra, ilk defa olarak Fransız ordularından birinin komutanlığına getirildi. 9. ordu komutanı sıfatıyla Marne Savaşı’nın kazanılmasında, yani Almanlar’ın Paris’e girerek Fransa’yı teslim olmak zorunda bırakmalarına engel olunmasında, birinci derecede hizmet etti.

1915’te Kuzey Orduları Grupu komutanlığına atandı. Somme Savaşları’nda da başarı göstermesi üzerine, 1917 mayısında Batı Cephesi Müttefik Orduları Başkomutanlığına getirildi, savaşın bu en önemli cephesindeki milyonlar tutarında, 300’e yakın tümenden müteşekkil Fransız, İngiliz, Amerikan, Leh, Belçika, Portekiz, Kanada vs. kuvvetlerinin yönetilmesinde -birinci derecede rol oynadı.

Nispetsiz sayıda asker ve malzeme üstünlüğüne dayanamayan Almanlar, Makedonya cephesinin çözülüp arkalarının açık kalması üzerine, mütareke istediler. Ferdinand Foch, mütareke şartlarını ileri sürerken, Almanya’ yı çok ağır kayıtlar altına soktu. Bu suretle İkinci Dünya Savaşı‘na götüren buhranı hazırlayanlardan biri sayılır. Mrşl. Foch, bu arada, Ren boylarının işgal altında tutulması kararından caymadı.

1918 ağustosunda, yani savaşın artık kazanıldığının anlaşıldığı ayda, Ferdinand Foch’a, Fransa, İngiltere ve Polonya devletlerinin mareşallik rütbeleri verilmiş, Fransız Akademisi’ne üye seçilmişti. Ferdinand Foch 78 yaşında öldü, Paris’te Invalides’e Napoleon‘un yakınına gömüldü. Hâtıraları, tek taraflı olmakla beraber, Birinci Dünya Savaşı‘nın aydınlatılmasına yarayan eserlerdendir. 2 büyük cilt halinde Türkçe’ye de çevrilmiştir.

Askeri Felsefesi:

1895’te École Supérieure de Guerre’de askeri tarih öğretmeni olarak Foch, daha sonra Principes de la guerre (1903) ve Conduite de la guerre (1904) olarak yayınlanan bir dizi konferans verdi. Askeri felsefesi, ahlaki faktörlerin maddi olandan üstün olduğunu vurguladı. Savaş sanatının basit, mantıklı ve matematiksel olduğunu iddia etti. “Doğası gereği olumlu olan savaş, yalnızca olumlu çözümleri kabul eder; sebepsiz sonuç olmaz; bir sonuç istiyorsanız, sebebi geliştirin. Savaşta gerçek fikirden, eylem sözden, uygulama teoriden önce gelir.”

Advertisement

Foch’un stratejisinin anahtarı, “saldırı savaşın yasasıdır” inancıydı. Büyük kaptan, dinamizmini birliklerine aktarabilen ama aynı zamanda kan dökülmesini de en aza indiren kişidir.

Foch’un ateşli Katolikliği, Dreyfus olayı sırasında terfisini engelledi, ancak 1907’de kilise karşıtı Premier Georges Clemenceau, Foch’un erkek kardeşinin bir Cizvit olduğunu tam olarak bilerek onu Ecole Supérieure de Guerre’nin müdürü yaptı. “Kaplan”, bu sembolik atama ile Fransa ordusunu siyasetin üzerine yerleştirmeye kararlıydı.


Leave A Reply