Işık Nedir? Işık Nasıl Yayılır? Işık Nasıl Boşlukta Yayılır?

0
Advertisement

Işık nedir? Işığın özellikleri nelerdir? Işık nasıl yayılır? Işık nasıl boşlukta yayılır? Işığın yayılması ve dalgaları hakkında bilgi.

Işığın Tanecik Modeli İle Açıklanan Olaylar

Kaynak: pixabay.com

Işık Nedir?

Işık, cisimleri görmemizi, renkleri ayırdetmemizi sağlayan fiziksel bir enerjidir.Işıkla ilgili bütün olayları açıklayan çeşitli kuramlar vardır. Buna göre, ışık da, daha başka enerjiler gibi, bir enerjidir. Sıcak da olsalar, soğuk da olsalar bütün cisimler ışınım (radyasyon) la çevrelerine enerji salarlar. Sıcak cisimlerin saldığı ışınım, soğuk cisimlerin ışınımından daha çoktur. Sıcaklığı değişmeyen bir cisim bile enerji yayar. Yalnız bu cisim sıcaklığını değişmez tutabilmek için başka bir yerden, yaydığı kadar enerji alır.

Cisimlerin yaydığı enerji dalgalar halinde uzaya dağılır. Bu dalgaların tepeden tepeye olan uzunlukları geniş sınırlar içinde değişir Dalga uzunluğu adını alan bu büyük enerjinin cinsini belirtir. Büyük dalga boylular radyo dalgaları dır. Uzayda sesin taşınmasına yararlar. Daha küçük dalga boyundaki enerji yayınımı, gözümüzle görülen, görülmeyen ışıktır. Çok uzun dalga boyunda olan enerji yayımını ise dışarıdaki bir gözleyiciyi ısı enerjisi şeklinde etkiler. Gözle görünen ışığın dalga uzunluğu, 0,000 04 – 0,000 08 cm. arasındadır. Bu değerlerin biraz üstündeki bölgede kızılötesi, biraz altındaki bölgede de morötesi (ultraviyole) ışınlar vardır.

Işığın dalgalar halinde yayıldığını kabul eden kuramla birçok ışınım olayı anlaşılıyordu. Yalnız, bazı olayların açıklanması yapılamıyordu. t£unun üzerine Alman fizikçisi Max Planc yeni bir kuram ortaya attı. Buna göre, enerji yayınlayan bir cisim, enerji alışverişini sürekli olarak değil, küçük tanecikler vasıtasıyla yapar; yani bütün enerji çeşitleri, bu arada ışık, taneciklerden yapılmıştır. Bu taneciklerin değişik frekanslarla titremişi ışınımı doğurur. Enerjiyi oluşturan bu taneciklere kuantum, bu kurama da kuantum kuramı (teorisi) denir.

Işık hem dalga teorisine, hem de kuantum teorisine uygunluk gösterir. Onun için, yerine göre ışık olayları bu iki teoriden biriyle açıklanır.

Işığın Kırılması

Advertisement

Işığın Yayılması

Bir ışık kaynağı, birçok ışıklı noktaların bir araya toplanmasıyla ortaya çıkar. Her hangi bir ışık kaynağından çıkan ışıklar, her yerinde aynı özelliği gösteren türdeş (homogen) ve her doğrultuda aynı özelliği gösteren (isotop) bir ortamda doğru çizgiler boyunca çevreye dağılır.

Işık Işını. — Işığın yayıldığı bu doğrulara ışık ışını adı verilir. Bir ışık kaynajindan birçok ışın birden çıkar. Bunların hepsine birden ışık ışınları demeti denir. Işıklı bir noktadan çıkan ışınlar birbirlerinden uzaklaşarak yayılırlar.

Optik. — Fizik biliminin ışık bölümüne Optik adı da verilir. Geometrik Optikte ışık, doğrusal ışınlar şeklinde yayılıyor kabul edilerek olayların basit açıklaması yapılır. Fizik Optikte ise ışık dalga hareketi olarak ele alınır, olaylar buna göre incelenir.

Işık Nasıl Boşlukta Yayılır?

Işık boşlukta elektromanyetik dalgalar halinde yayılır. Elektromanyetik dalgalar, elektrik alan ve manyetik alanın birbirine dik yönde titreşen dalgalarıdır. Işık, elektromanyetik dalgaların belirli bir frekans aralığıdır.

Boşlukta yayılan bir ışık dalgası, titreşen elektrik alanı ve manyetik alanı arasındaki etkileşim sayesinde hareket eder. Elektrik alan titreştiğinde, manyetik alan da titreşir ve bu iki alan birbirlerine bağımlıdır. Işık dalgaları, elektromanyetik dalgaların yayılma hızına eşit olan ışık hızında yayılır.

Işık dalgaları, boşlukta bir ortam gerektirmeden yayılır. Bu, ışığın boşlukta ses gibi bir ortam olmadan hareket edebilmesine neden olur. Elektromanyetik dalgalar, boşluktaki herhangi bir noktadan geçebilir ve bu dalgaların yoğunluğu belirli bir noktada değişmez. Bu nedenle, ışık boşlukta sürekli olarak ilerleyebilir ve yönünü değiştirirken boşluğa herhangi bir enerji kaybı olmaz.

Advertisement


Leave A Reply