Ferhat Abbas Kimdir?

0
Advertisement

Ferhat Abbas Kimdir? Ferhat Abbas hayatı, biyografisi, siyasi hayatı ile ilgili bilgi.

Ferhat Abbas

Cezayirli siyaset adamıdır. (Taher 1899-Cezayir 1985). Eczacılık öğreniminden sonra Batılılaşmış Aydın Cezayirliler Grubu’nu, ardından Cezayir Halk Birliği’ni kurdu (1938). İkinci Dünya Savaşı başlarında Fransızların saygınlığının azalmasıyla Müslümanların iktidar sorumluluğunda pay istemelerinde etkin rol oynadı. Fransızlarla Müslümanların eşitliğine karşı olan Parlamento’nun ve Fransızlaştırmayı kabul etmeyen Messalicilerin muhalefetine karşın Müslümanların Fransız yurttaşı olması için çalıştı. Bunu sağlamak için Aralık 1942’de yetkililere bir bildiri sundu, yanıt alamayınca Şubat 1943’de 28 Müslüman temsilcisiyle Cezayir Ulusal Bildirisi’ni yayınlayarak Cezayir’in bağımsızlığını ve ülkenin kendi kendini yönetmesini istedi. Bu isteğin gerçekleşmesi için 1946’da Cezayir Bildirisi Demokratik Birliği’ni kurdu. Paris’teki İkinci Kurucu Meclise daha sonra Cezayir Parlamentosu’na seçildi. 1948-1955 arasında milliyetçilerle çalıştı. Cezayir Devrimi’ni başlatan 1954 Ayaklanması sırasında ülkesinden ayrıldı. 1955’te Ulusal Kurtuluş Cephesi’ne (FLN). 1956’da Cezayir Ulusal Devrim Konseyi’ne katıldı. Ekim 1958’de kurulan Geçici Cezayir Cumhuriyeti Hükümeti’nin başkanlığına getirildi. Ulusal Kurtuluş Cephesi’ndeki (FLN) sosyalist çoğunluğun eğilimlerine karşı çıkması nedeniyle Ağustos 1961’de başkanlıktan uzaklaştırıldı, yerine Bin Hedda, Geçici Hükümetin başkanı oldu. 1962’de Cezayir Millet Meclisi’ne Setif milletvekili olarak girince, Meclis başkanlığma seçildi. Bin Bella Hükümeti’nin radikal uygulamalarına karşı olan muhalefetin önderliğini üstlendi ve Anayasa tasarısına karşı çıktı. Bu nedenle Meclis başkanlığından Ağustos 1963’te ayrıldı. Bu arada Ulusal Kurtuluş Cephesi’nden de çıkarıldı. Ağustos 1964’de tutuklandı. 1965’te serbest bırakılınca Setif’e yerleşti. Le Jeune Algerien (Cezayirli Genç) 1931, La Nuit Coloniate (Koloni Geceleri) 1963 ve Autopsie d’une Guerre (Bir Savaşın Otopsisi) 1980 adlı eserleri vardır.


Leave A Reply