Fil Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Fil nasıl bir hayvandır? Fillerin özellikleri, beslenmesi, yaşam koşulları, türleri, üremesi hakkında bilgi.

Fil Hakkında Bilgi

filFil;(Lat. Elephas). Omurgalı hayvanlardan Memeliler sınıfının Hortumlugiller takımının Filgiller familyasından otçul, memeli hayvandır.

Karada yaşayan memelilerin en büyüğüdür. Seyrek, kaba kıllarla kaplı olan derileri kalın ve pürtüklü olup çatlamaya elverişlidir. Bu nedenle sık sık yıkanmaya gereksinim duyar ve su kaynaklarının yalanında yaşarlar. Bacakları kısa, yuvarlak ve beş parmaklıdır. Özgün bir hortum taşıyan başı, gövdeye oranla oldukça iridir. İki üst kesici dişi uzayarak başın iki yanından ileriye ve yukarıya doğru kıvrılır. Sert olmakla birlikte mine tabakası bulunmayan bu dişler, hayvanın yaşamı boyunca sürekli uzar. Dişler az sayıdadır. Kulaklar, özellikle Afrika filinde çok büyüktür ve hemen sıcakta yelpaze olarak, hem de düşmanlarını korkutmak amacıyla kullanır. Gözler birbirinden çok ayrı ve küçüktür.

18-21 ay süren bir gebelik döneminden sonra doğan yavru yaklaşık 1.5 m boyunda ve 125-150 kg ağırlığındadır. İki gün sonra yürüyebilir ve ana fil onu uzun süre emzirir. Filler uzun ömürlü hayvanlardır. Otçul olmalarına karşın geviş getirmezler. Mideleri küçük, bağırsakları çok geniştir. Koku alma duyuları çok gelişmiştir. Yaş gruplarına göre oluşan sürüler bazen gruplar birleşerek 20-30 bireylik sürüler oluştururlar.

Günümüzde yalnızca iki tür yaşar: Afrika fili, Hindistan fili, Afrika filinin çalıfili ve ormanfili olmak üzere iki alt türü vardır. Afrika’nın güneyindeki ormanlarda toplu biçimde bulunan Afrika fili, yaşayan en büyük kara memelisidir. Hindistan fili ya da Hint fili Asya’nın güneyinde, Hindistan, Malezya, Sumatra dolaylarında yaşar. Bu türü Afrika filinden ayıran en belirgin özellik, kulaklarının çok daha küçük olmasıdır. Vücutça da Afrika filinden daha küçüktür. Bir başka fark da hortumunun ucundaki uzantının, Afrika filindeki gibi çift değil tek olmasıdır. Hem Hint, hem de Afrika filleri çok eski çağlardan beri evcilleştirilerek yük ve binek hayvanı olarak kullanıldılar. İndus Vadisi’nde İÖ 2.500-1.500 yıllarında, Kuzeybatı Afrika’da İÖ 700’lerde fillerin evcilleştirilerek güçlerinden yararlanıldığı bilinir. Eski Mısırlılar ve Kuzey Afrika kavimleri fillerden savaşta da yararlanırlardı. Evcil filler genellikle üremezler. Bu nedenle yaban filleri küçük yaşta yakalanarak evcilleştirilir. Fillerin bir başka önemi de fildişinin başlıca kaynağını oluşturmalarındandır. Bir Afrika filinin azı dişleri 2.5-3 m uzunlukta ve 90-100 kg ağırlıkta olabilir. Hint filinin dişleri daha küçüktür.

Advertisement

Leave A Reply