Flavius Iustinianus (I. Justinianos) Kimdir?

0
Advertisement

Flavius Iustinianus Kimdir? I. Justinianos hayatı, biyografisi, hükümdarlık dönemi ile ilgili bilgi.

IUSTINIANUS, Flavius (482-565)

Bizans imparatorlarının en büyüğü değilse bile, en ünlüsüdür. «Büyük» diye anılır. Irkan llliryalı’dır. 527′ de tahta geçip 565’te 82 yaşında öldü, yerine II. Iustinus (565-578) geçti, bu üçüncü imparatorla Iustinianus hanedanı sona erdi. Karısı Thedora, onun yanında faal şekilde devlet işlerine karıştı.

Doğu Roma İmparatoru Iustinianus, 532 Nika Ihtilali’ni, Theodora’nın manevi yardımıyla bastırdıktan sonra, Batı Roma’nın mirasını toplamaya girişti. Gerçekten Akdeniz’i bir Bizans gölü haline getirmeyi başardı. General Belizarius’la Narses gibi büyük komutanlar sayesinde Güney İspanya’yı, İtalya’nın tamamını, bütün Akdeniz adalarını, bütün Kuzey Afrika’yı, Tuna’nın güneyindeki ülkeleri, Gürcistan’ı ele geçirdi, lustinianus’un «Büyük» diye anılmasının sebebi, dünyanın en kudretli devletine sahip olması değil, başta Ayasofya olmak üzere büyük bayındırlık eserlerini gerçekleştirmesi, Romanya hukukunu çok büyük çalışmalar sonunda devrin ihtiyaçlarına uygulamasıdır. Bugünkü Avrupa kanunlarının esası, bu Jüstinyen kanunlarıdır.


Leave A Reply