Francis William Aston Kimdir?

0
Advertisement

Francis William Aston kimdir ve ne yapmıştır? Francis William Aston hayatı, biyografisi, kimya alanındaki çalışmaları hakkında bilgi.

Francis William Aston

Francis William Aston; (d. 1 Eylül 1877, Harborne, Birmingham – ö. 20 Kasım 1945, Cambridge, İngiltere), İngiliz kimyacı ve fizikçidir. Kütle spektrografını ve farklı kütlelerdeki pek çok çekirdek türünü (nüklit) bulması nedeniyle 1922 Nobel Kimya Ödülü’nü almıştır. Farklı kütlelerdeki atom ve molekül parçalarını birbirinden ayırarak, bu parçacıkların kütlelerini çok kesin değerlerle ölçebilen kütle spektrografı, bugün jeoloji, kimya, biyoloji ve nükleer fizikte yaygın olarak kullanılmaktadır.

Aston, kimya öğrenimi görmesine karşın, 1895’te X ışınlarının, 1896’da radyoaktifliğin bulunmasından sonra birdenbire canlanan fizik bilimlerine ilgi duymaya başladı ve 1903’te, içi gaz dolu bir tüpten akım geçirerek X ışınları üretmenin yollarını araştırmaya girişti. 1910’da Cambridge’de, gaz ortamda elektrik boşalımı sonucunda ortaya çıkan artı yüklü ışınları inceleyen Sir J. J. Thomson’ın asistanı oldu. Bu dönemde Thomson, neonla deneyler yaparak kararlı (radyoaktif olmayan) elementlerin izotopları olduğuna ilişkin ilk kanıtları elde etti.

I. Dünya Savaşı’ndan sonra Aston, artı yüklü ışınlar üreten yeni bir aygıt yaparak buna, kütle spektrografı adını verdi. Yalnız neonun değil, başka birçok elementin de bir izotoplar karışımı olduğunu gösterdi. Bilinen 287 doğal nüklitten 212’sini Aston’ın bulmuş olması, çalışmalarının boyutu üzerine yeterli bir fikir verebilir.

Advertisement

Leave A Reply