Fransızca Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Fransızca nasıl bir dildir, hangi dil ailesinden gelmektedir, nerelerde kullanılır? Fransızca hakkında bilgi.

fransa-bayragiFransızca; Hint-Avrupa dil ailesinden İtalik-Roman alt biriminden bir dil olup, başta Fransa olmak üzere birçok ülkenin (İsviçre, Belçika, Lüksemburg, Çad, Fildişi Kıyısı ve eski Afrika sömürge imparatorluğunun birçok ülkesi) resmi ya da yarı resmi dilidir.

Latince kökenlidir. İÖ 2. yüzyıl sonlarında Romalıların Galya’yı ele geçirmeleri üzerine Galyalıların gerçek dili olan Keltçe’nin yerini almaya başladı. Kendi özgün yapısı içerisinde değişimler geçirmiş olan Latince, akınlar yoluyla daha önce de Germen, Got ve Frank dilleriyle karışmıştı. Daha çok halk diline yansıyan bu karışım, resmi dil ve din adamlarının kullandığı Latinceyle günlük dil arasında bir ayrımlaşmaya yol açtı.

Dilbilgisi açısından köklü değişikliklerin ortaya çıktığı Eski Fransızca döneminde sözcüklerin yapı açısından çok kısalması dikkati çeker. Bu dönemin en önemli bir özelliği de dilin alabildiğine özgürce kullanılması ve çok sayıda lehçelere bölünmesidir: Oc (Güney), Oil (Kuzey), Frensiyen (İle-de-France) vb. Bunlar arasında Fransiyen Paris’in yönetim, ekonomi ve kültür alanındaki etkinliği nedeniyle ötekiler arasında ön plana çıkıp günümüz Fransızcasının temelini oluşturdu. Yazım kuralları ve dilbilgisinin bakanlık kararıyla saptanmaya başlaması (1820) Fransızcanın uluslararası önemini artırdı. Bu özelliğiyle öteki dillere pek çok Fransız sözcüğün ya da Fransızcaya çok sayıda yabancı sözcüğün girmesini sağladı. Ön ve sonekli bir dil olan Fransızcada erillik ve dişillik adların önüne ayrı olarak eklenen le (eril), la (dişil) tanımlarıyla belirlenir. Alfabesi 6’sı ünlü, 26 harften oluşmaktadır.


Leave A Reply