Gebelikte Sık Görülen Rahatsızlıklar ve Önlemleri

0
Advertisement

Gebelikte sıkça rastlanan rahatsızlıklar nelerdir? Gebelikte hastalıklar, alınması gereken önlemler hakkında bilgi.

gebeGebelikte Sık Görülen Rahatsızlıklar ve Önlemleri

Aş Ermek. — Tıpta emesis adı verilen bu hal, gebelerin % 60’ında görülür, gebeliğin 3-4’üncü ayları sırasında olur. Kusmalarla kendini gösteren bu hal kadını oldukça rahatsız eder. Kusma, çoğunlukla sabah aç karnına olur. Gebenin genel metabolizması, beslenme durumu değiştiğinden kusma merkezi, sinirler kolaylıkla etki altında kalmaktadır. Kusmalar yalnız sabahları oluyor, besin kaybı kahvaltıdan ibaret kalıyorsa bu tasa verici bir şey değildir. Bir süre sonra düzene girer, anaya da, çocuğa da zararı dokunmaz; günün başka zamanlarında da oluyorsa hem kusmaların anayı yorması, hem de besin kaybından dolayı zayıflama başlar, çocuğun beslenme durumu bozulmuş olur.

Çoğunlukla olduğu gibi dördüncü aydan sonra kusmalar durursa ananın da, çocuğun da sağlığı yeniden düzene girebilir. Bu şekildeki hafif gebelik kusmalarına karşı kahvaltıyı kuru, katı yiyeceklerle yapmalı, sabahları sıcak bir şey içmemelidiı Soğuk besinler çok faydalıdır. Ye mekleri daha sık yemeli, sevilmiyeı yemeklerden sakınmalıdır. Elden geldiği kadar açık havada kalmalı, aşırı hareket etmemeli, üzülmeme-ye çalışmalıdır. Bu bakımdan çeşitli ilâçlarla doktor da yardımcı olur.

Ağır Gebelik Kusmaları. — Gebe bir kadın bütün yediklerini dışarı çıkarıyor, kusmalar günde 5-10 defa oluyorsa buna tıpta kötü kusma (hiperemesis) denir. Bu hal yalnız genel durumu bozmakla kalmaz, ciddî olayları da hazırlıyabilir. Bu gibi hastalarda çok defa, ruhi bozukluklar da bulunur. Bu arada, doğumdan korkmak, çocuk istememek, evlilik bağı dışında gebe kalmış olmak, kocaya karşı soğukluk bu gibi ağır kusmaların sebebi olabilir. Bu gibi durumlarda hasta muhakkak hastane tedavisi görmelidir.

Advertisement

Devamlı kusmalarla kilo kaybı ileri derecede artar, susuzluk baş gösterir. Annenin de, çocuğun da hayatı tehlikeye girebilir. İyi, dikkatli bir tedavi ile durum çok defa düzelir. Buna imkân olmazsa gebeliğin sona erdirilmesi zorunda kalınır, çocuğun durumu, gebelik ayma uyan bir müdahale ile alınır, ana kurtarılmış olur.

Havale. — Gebelik sırasında şişlerin (ödemlerin) ortaya çıkması, tansiyonun yükselmesi, idrarda albümin artması, havale (eklampsi) denilen hastalığın hazırlayıcı sebepleri olabilir. Bu belirtiler haberci olarak son derece dikkate alınmalı, hemen tedaviye geçilmelidir. Havale önlenmiyecek olursa bir gün sara nöbeti gibi kasılmalarla âniden ortaya çıkar.

Havale doğumdan hemen sonra da görülebilir. Bu gibi durumlarda hiç vakit kaybetmeden doktora baş vurmalıdır.

Advertisement

Leave A Reply