George Washington Kimdir? Amerika’nın İlk Başkanının Hayatı, Yaptıkları

0
Advertisement

George Washington kimdir ve ne yapmıştır? Amerika Birleşik Devletlerinin kurucusu ve ilk başkanı olan George Washington hayatı.

George Washington

Kaynak: commons.wikimedia.org

George Washington (22 Şubat 1732 – 14 Aralık 1799 )

Amerika Birleşik Devletleri’nin ilk başkanıdır. Virginia eyaletinin, Bridge Greek adlı kasabasına yakın, küçük bir köyde doğdu. Babası, hali vakti yerinde bir çiftçiydi. İlk öğrenimine başladıktan bir süre sonra yetim kaldı. Annesi, kendisini gereği gibi yetiştirmek için bütün gücüyle uğraştı. İlk öğrenimini, on dört yaşlarındayken tamamladıktan sonra bir mühendisin yanında çalıştı. Aradan birkaç yıl geçince kendisi de mühendisliğe başladı.

Virginia topraklarını genişletmek için kızılderililerle savaştı. 21 yaşında askerliğe yazıldı. İngilizlerle Fransızlar arasında çıkan savaşta Virginia birliklerine komuta etti. Bir çarpışmada; mensup bulunduğu taburdan, çok ağır yaralı olarak, yalnız kendisi kurtuldu. Genç yaşta büyük bir ün kazanmıştı. Belediye başkanı ve eyalet milis kuvvetleri komutanı oldu. Fakat sükûn ve inzivayı seviyordu. 1758’de bütün askerî görevlerinden ayrıldı; zengin bir kadınla evlenerek çiftliğine çekildi. Uzun bir süre burada yaşadı.

George Washington

Kaynak: commons.wikimedia.org

Virginia meclisi üyeliği

Ancak hemşehrileri kendisini ısrarla Virginia meclisi üyeliğine getirdiler. 1774 yılında İngiltere ile kolonilerin arası açılınca, Virginia delegesi ve kongre üyesi olarak Philadelphia toplantısına katıldı. İngilizlerle savaşın başlaması üzerine Amerikan kuvvetlerinin başkomutanlığına getirildi. Emri altında eğitimsiz, cephanesiz 14 bin kadar insan vardı. Bu derme çatma kuvvetlerle İngilizleri yenip Boston şehrini onlardan aldı; kumandanları Sir Cornwallis’i esir etti. Sarfettiği devamlı gayretler sonunda 1776’da Amerika’nın bağımsızlığını ilân ettirdi.

O sıralarda Amerika, doğu bölgesindeki 13 eyaletten ibaretti. İngilizler, Amerika’nın istiklâlini tanımamak için hayli direndilerse de 1783’te Versailles antlaşması ile bu durumu kabule mecbur oldular. Artık kesin olarak bağımsızlığını kazanan Amerika, çeşitli güçlüklerle karşı karşıya idi. Washington idari, askerî, mali alandaki çalışmaları ile bu güçlüklerin hepsini çözdü; sonra da Mount Vernon’daki çiftliğine çekildi. 1787’de yapılan ikinci büyük Philadelphia toplantısında kendisini, kurduğu devletin başına geçmeye zorladılar. Israrlar karşısında, seçilmiş bulunduğu başkanlık görevini kabul etti. Kamuoyu onu kral ilân etmek istiyordu. Lâkin o, bunu şiddetle reddettikten başka, yurdunun ileride krallığa kaymasından korkarak, anayasaya bunu önleyici maddeler koydurdu. İlk başkanlığından sonra İkinci defa başkan seçildi. 1797 yılında üçüncü defa seçilmesi için yapılan bütün ısrarları geri çevirdi. Çiftliğine gitti. İki yıl kadar sonra orada öldü.

George Washington

Kaynak: commons.wikimedia.org

George Washington Zaman Çizelgesi

 • 1732 George Washington doğdu
  Washington, 22 Şubat’ta Virginia, Westmoreland County’de doğdu.
 • 1753 Fransız ve Hint Savaşı
  George Washington’a bu savaşta binbaşı rütbesi verildi. Görevi, Ohio Country Valley’de Fransızların ne kadar güçlü olduğunu görmekti.
 • 1755 Monongahela Savaşı
  Bu savaş 9 Temmuz’da gerçekleşti. Washington, General Edward Braddock’un emrinde hizmet veriyordu. Birlikler Fransızlar ve Kızılderililer tarafından pusuya düşürüldü. Washington, tüm Virginia kuvvetlerinin komutanlığına atandı.
 • 1759 Evlendi
  Washington, 6 Ocak’ta Martha Dandridge Custis ile evlendi. Birlikte çocukları yoktu, ancak Martha’nın önceki evliliğinden iki çocuğu vardı.
 • 1775 Devrimci Savaşlar
  19 Nisan’da Lexington ve Concord’a ateş edildi. George Washington, yeni Kıta Ordusu’nun genel ve başkomutanı olarak atandı.
 • 1776 Bağımsızlık Bildirgesi
  Bağımsızlık Bildirgesi 4 Temmuz’da imzalandı.
 • 1778 Monmouth Savaşı
  Bu savaş 27 ve 28 Haziran’da New Jersey’de gerçekleşti. Washington, 8 Temmuz’da West Point’te karargah kurdu. 10 Temmuz’da Fransa, İngiltere’ye savaş ilan etti.
 • 1779 Barış Planı
  Kongre, bağımsızlığı ve 14 Ağustos’ta Amerika’yı İngilizlerin tahliyesini öngören bir barış planı onayladı.
 • 1789 Seçilmiş Başkan
  George Washington, oybirliğiyle ABD’nin ilk başkanı seçildi. 30 Nisan’da New York’ta yemin etti. “Sayın Başkan” olarak hitap edildi.
 • 1791 Haklar Bildirgesi
  15 Aralık’ta Haklar Bildirgesi yasalaştı. Birleşik Devletler Anayasasında yapılan ilk 10 değişiklik Amerikalılara temel özgürlükleri garanti ediyor.
 • 1793 Yeniden Seçilmiş Başkan
  Washington, 22 Nisan’da ABD’yi Fransa ile Büyük Britanya arasındaki savaşın dışında tutmak için Tarafsızlık Bildirisi’ni yayınladı.
 • 1794 Viski İsyanı
  Washington, 7 Ağustos’ta federal viski vergisini ödemeyi reddeden Pennsylvania çiftçilerini bastırmak için 1792 tarihli Milis Yasasını yürürlüğe koydu.
 • 1799 George Washington öldü
  George Washington, 14 Aralık’ta Mount Vernon’da öldü. 67 yaşındaydı. Son vasiyetinde tüm kölelerinin serbest bırakılmasını sağladı.

Advertisement

Leave A Reply