Gordion Antik Kenti Rivayetleri

0

Anadolu’da yer alan antik bir kent olan Gordion Antik Kenti ile ilgili kısa bilgi ve kent hakkındaki rivayetler / hikayeler.

Gordion Antik Kenti

Advertisement

Anadolu’da tarihi bir şehirdir. Eski çağlarda Frigya diye adlandırılan, şimdiki Konya, Ankara ve Kütahya illerinin bazı bölümlerinden meydana gelmiş olan bir krallığın başkentiydi. Gordion’un Galatya sınırında, Sakarya nehri üzerinde olduğu tahmin ediliyor. „

Rivayete göre, Gordion şehri Gordius adlı bir Frigya köylüsü tarafından kurulmuştur. Buna ait çeşitli hikayeler vardır. Bunlardan biri, Tanrılar Kralı Zeus’un Frigyalılar’a bir kehanette bulunmasını anlatır. O zamanlar Gordion’da Zeus’un bir tapınağı varmış. Bu tapınağa bir araba ile çıkmayı başarabilen ilk Frigyalı’yı kral seçmelerini Zeus tavsiye etmiş. Gordius, bu işi yapabildiğinden, Frigya kralı seçilmiş, orada bir şehir kurmuş. Sonra da kullandığı arabayı Zeus’a adamış.

Gordion hakkındaki başka bir hikayeye göre, buradaki Zeus tapınağında büyük bir ustalıkla yapılmış bir düğüm varmış. Bunun çözülmesi çok güçmüş. Kahinler bu düğümü çözebilecek kimsenin bütün Asya’nın hükümdarı olacağını söylermiş. Bir gün Büyük İskender’in yolu Gordion’a düşüyor, bu kehaneti duyunca, bir kılıç vurarak, düğümü çözüyor.

Gordion, kurulduğu çağlarda çok güzel, bayındır bir şehirdi; İskender’den sonra birçok istilalar, savaşlar yüzünden harap oldu.

Advertisement


Leave A Reply