Güç İle İlgili Cümleler, Güç Gerçek ve Mecaz Anlamı ile

0
Advertisement

Güç ile ilgili cümleler. Güç kelimesi içeren “Güç” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız.

Nikola Tesla Güç

Güç Kelimesiyle Gerçek, Mecaz ve Yan Anlamların Kullanıldığı Cümleler
 1. İnsanın gerçek kişiliği güç sahibi olduktan sonra ortaya çıkar.
 2. En güç soruları dahi zorlanmadan çözebiliyordu.
 3. Güçlü kasalara sahip olmak istiyorsan sık sık egzersiz yapmalısın.
 4. Para ile birlikte güç de gelir.
 5. Güç sahibi insanların karar verirken daha dikkatli olmaları gerekiyor.
 6. Bunca zorluğun altından ancak senin gibi güçlü bir insan kalkabilirdi.
 7. Kocası öldükten sonra çocukları için güçlü olmaya çalıştı.
 8. Bu şekilde bir diyete devam edersen güçten düşersin.
 9. Güçlükler karşısında yılmamalı, cesaretle savaşmalıyız.
 10. Bu vatan çok güç şartlarda kurtarıldı. Kıymetini bilmeli ve korumalıyız.
 11. OAS, batı yarı küresinde güvenliği güçlendirmeyi, üye ülkeleri aralarındaki anlaşmazlıkları barışçı yollarla çözümlemeye özendirmeyi, ortak güvenliği sağlamayı ve ekonomik, toplumsal ve kültürel alanlarda işbirliğini amaçlar.
 12. Kökenleri, dilleri ve tarihleri farklı olmakla birlikte, Avrupalı ekonomik ve siyasal güçlerin egemenliği altında Afrikalı ve Asyalı köle işçilerinkine çok benzer deneyimlerden geçen Antil halkları, birçok ortak kültür öğesini paylaşırlar.
 13. M.Ö. l’de güçlü bakan Wang Mang tarafından tahta çıkarılan kral ancak 5 yıl hüküm sürebilmiştir.
 14. Yürütme, yasamanın aleyhinde güçlendirilmiş ve yargının yürütme üzerindeki denetimi azaltılmıştır.
 15. 1900’lerde sözü edilmeye değer bir siyasal güç olmaktan çıktı ve 1911’de de tümüyle ortadan kalktı.
 16. Sizler de NKFU ile web sitenizi güçlendirin ve iş kapasitenizi artırın.
 17. Örgütün başlıca amaçları ulusal bağları güçlendirmek, üye ülkelerin çıkarlarını korumak, petrolün dünya piyasasına kârlı fiyatlarla sunulması için harcanan çabalar arasında eş güdüm sağlamak ve üye ülkelerde sanayi yatırımlarına elverişli bir ortam yaratmaktır.
 18. Her türlü yolu denediniz ve askerden kaçmanın hiçbir çıkar yolu olmadığını fark ettiğiniz an, aslında hayatınızda kendinizi en cesur, güçlü ve iradeli hissettiğiniz andır.
 19. Kurtarma girişimleri, konut yapımı çalışmaları derken gidip gördüklerimiz, televizyondan izlediklerimiz, insanların bu kötü durumundan dahi kendine yarar sağlamaya çalışanlar ve böylesine acı bir sahnede bile derine inemeyip yüzeyde kalan insanlar; oturdukları yerde mutlu olmayanların ellerinden geldiğince bir şeyler yapmaları için adeta itici bir güç oluşturdu.
 20. Dünya ekonomisinin güçlü aktörlerinin bir süredir yaşadığı ekonomik durgunluk ve küçülmenin, saldırıdan sonra artarak devam edeceği sanılıyor.


Leave A Reply