Gülşehri Kimdir?

0
Advertisement

Mantıku’t Tayr isimli Kuş Dili anlamına gelen eserin sahibi olan Gülşehri kimdir? Gülşehri ile ilgili kısaca bilgilerin yer aldığı yazımız.

Mantıku't-Tayr - Gülşehri

Mantıku’t-Tayr – Gülşehri

Gülşehrî hakkında fazla bilgimiz yoktur. Mantıku’t – Tayr’daki bazı kayıtlardan anlaşıldığına göre Kırşehir (Eski adı Gülşehir)’de ünlü bir tasavvuf büyüğüymüş. Felek-name adlı eserini yazdıktan sonra şair olarak da ün kazanmış, Mantıku’t – Tayr adlı eserini 1317’de tamamlamıştır.

Gülşehrî (Gülşehirli demektir)nin esas adının Şeyh Ahmet olduğu sanılmaktadır.

Gülşehrî, XIV. yüzyılda Anadolu’da Türk dili ve edebiyatının ulusal bir çığır haline gelmesinde, bir kısım şairlerin Türkçe eser yazmayı amaç haline getirmelerinde öncü olmuş birkaç kişiden biridir. Düşüncesi ve edebi kimliği bakımından bir tasavvuf şairi olmakla birlikte, Türkçeyi idealist bir görüş ve duyuşla kullanmıştır.

Gülşehrî’nin Mantıku’t – Tayr’dan başka Farsça olarak kaleme aldığı Felek-name ile Aruz Risâlesi ve Kudûrî Tercümesi adlı üç eseri daha vardır. Ayrıca değişik mecmualara geçmiş manzumeleri de vardır.

Advertisement

Leave A Reply