Güneş Işınlarının Yere Düşme Açısı Sıcaklığı Nasıl Etkiler?

0
Advertisement

Güneş Işınlarının Yere Düşme Açısı Sıcaklığı Nasıl Etkiler? Güneş ışınlarının açısının sıcaklığa olan etkilerinin açıklaması.

Güneş Işınlarının Yeryüzüne Düşme Açısının Sıcaklığa Etkisi

Güneş ışınlarının yere düşme açısı büyüdükçe yere daha fazla enerji ulaşır. Bu durumda daha yüksek sıcaklıklar oluşur. Bu durumun nedeni aşağıdaki örneklerle daha kolay anlaşılabilir.

Bir ışın demeti dik geldiği yüzeylerde dar alana yayılır. Bu durumda birim alana düşen enerji miktarı fazla olduğundan, sıcaklık daha yüksek olur.

Bir ışık demeti dik geldiği yüzeyde (A) dar; yatık geldiği yüzeyde (B) geniş alana yayılır. Bunun yanında dik açıyla gelen güneş ışınları atmosferde az yol (a) alırken, yatay ışınlar daha uzun yol
(b) alır

Öte yandan yatık açıyla gelen aynı ışın demeti daha geniş alana yayılır. Bu durumda birim alana düşen enerji miktarı azalır ve sıcaklık daha düşük olur.

Buna ek olarak bir yüzeye dar açıyla gelen ışınlar daha fazla yansımaya uğradığı için enerjisi zaten az olan bu ışınların ısınmaya etkisi daha da azalır.

Advertisement

Her ikisi 1 “er m2’lik yüzeye sahip iki ışın demetinin, yere dikey ve yatay düşmesi, güneş ışınlarının geliş açısının zeminin güneşlenme şiddetine etkisine iyi bir örnek gösterir. A demeti a karesinde yoğunlaşırken, B demeti b dikdörtgenine yayılmaktadır. Bu durum alçak enlemlerde (Dönenceler arası) ve dağların Güneş’e dönük yamaçlarında sıcaklığın neden daha yüksek olduğunu açık bir şekilde göstermektedir.

Işınların Atmosfere Giriş Açısı Yere Ulaşan Enerji Oranı (%)
900 75
500 69
300 56
100 20

 

Güneş ışınlarının yere düşme açısını;

***Dünya’nın şekline bağlı olarak enlem,
***Eksen eğikliğine bağlı olarak yıllık hareketi,
***Günlük (kendi ekseni etrafındaki) hareketine bağlı olarak günün saati,
***Yerşekillerinin eğiminden dolayı bakı belirler.


Leave A Reply