Güneş Sisteminin Oluşumu

0

Güneş sisteminin oluşumunu açıklayan teoriler nelerdir? Güneş ve güneş sistemi nasıl oluşmuştur, hakkında bilgi.

Güneş Sistemi - Gezegenler ve Cüce Gezegenler

Advertisement

Güneş sistemi ve dünyanın oluşumunu açıklayan teoriler vardır. Bunlardan en önemlisi Alman filozofu Kant (1724-1804) tarafından ortaya atılan, Fransız astronomu Laplace (1749-1827) tarafından geliştirilen teoridir. (Kant-Laplace teorisi)

Bu teoriye göre; uzayda hidrojen, helyum ve nebullim (Nebula) denilen çeşitli gazlardan oluşmuş, kütle uzayda şimdiki güneş sisteminin bağlı olduğu yönde hızla dönüyordu. Nebulanın soğuması ve hızının artması nedeniyle merkezkaç gücü çoğalmış, zaman zaman bu kütleden parçalar kopmuş, güneş sisteminin yıldızları (Güneş, gezegen, uyduları) doğmuştur. Bu parçalar güneş ve kendi eksenleri etrafında dönmeye devam etmiştir.

Güneş bugün de kızgın gazlardan oluşan bir ateş kütlesidir (Nebulanın merkezi). Fakat kopan ve belli bir uzaklığa kadar fırlayan parçalar daha çabuk soğuyarak gezegenleri oluşturmuşlardır.

Dünya, önce kızgın bir bulut durumunda iken, zamanla soğumuş, ağır maddeler merkezde toplanmış, yüzünde ise silis demir, oksitler, karbonatların kristalleşmesi ile yer kabuğu oluşmuştur. Oksijen ve oluşan diğer gazlar dünyanın dışını sarmış bir atmosfer örtüsü oluşturmuşlardır.

Advertisement

Yerkabuğu zamanla kalınlaşmış, dünyanın içindeki kızgın sıvı artık kolayca yüze çıkamaz olmuş, bu çıkış gittikçe daha da sınırlanmıştır. O zamanın atmosferine karışmış olan su buharı, ısının düşmesi ile yağmur
olarak yeryüzüne inmiş, suküre (hidrosfer) oluşmuş, yeryüzünde hayat başlamıştır.

Dünyanın ilk oluşumundan bu yana yaklaşık 5 milyar yıl; dünyada ilk canlıların görülmelerinden beri 500 milyon yıldan fazla bir zaman geçtiği sanılıyor. İlk insanların ortaya çıkmasından bu yana ise birkaç yüz bin yıl geçmiştir.


Leave A Reply