Mutlakiyet (Monarşi) Nedir?

0
Advertisement

Mutlakiyet (Monarşi) ne demektir? Mutlak monarşi nedir, ne anlama gelir? Monarşi döneminin özellikleri, Monarşi hakkında bilgi.

mutlakiyet

Mutlakiyet (Monarşi);

Avrupa’da XVI. yüzyılda Rönesans ve Reform hareketleri ile başlayan gelişmeler, Aydınlanma Çağı’nı ve bilimsel gelişmeleri de başlatmıştır. Bu dönemde Avrupa’da feodalite rejiminin sona ermesi sonrasında merkezi krallık anlayışı yeniden güçlenmiştir. Bu dönemde Avrupa’da hüküm süren yönetim şekline genel olarak mutlakiyet denir.

Mutlak monarşi;

Bütün yetkilerin bir kişinin elinde toplanması demektir. Seçimle gelmeyen ve aynı hanedanın yönetimde kaldığı, hükümdarın kayıtsız şartsız egemenliğine dayanan bir sistemdi.

Avrupa’da Mutlak monarşinin yaşandığı XVI. yüzyılda Avrupa devletlerinde merkantilizm politikası uygulanmıştır. Daha önce toprak sahibi olmayla ölçülen zenginlik anlayışı, merkantilizm ile altın ve gümüş gibi değerli madenlere sahip olma anlayışına dönüştü. Bu nedenle, sömürgeleşme ve ticaret faaliyetleri güçlü devletlerin en önemli politikası haline geldi.

Bu dönemde Avrupa’da devletler arası güç dengelerinde de değişiklikler yaşandı. Kutsal Roma Germen imparatorluğu parçalandı, ispanya Krallığı ise gücünü kaybetti.

Advertisement

Yeniçağ’da Avrupa’da Fransa gücünü artırdı. Fransız kralı XIV. Lui “Devlet demek ben demektir” sözü ile Mutlakiyetçilik anlayışını Fransa’da katı bir biçimde uyguladı.

İngiltere Kraliçesi I. Elizabeth’in merkezi otoriteyi artırmak için gerçekleştirmek istediği düzenlemeler isyanlara neden oldu. Bu karışıklıklar sonrasında İngiltere’de cumhuriyetin ilanına giden süreç başladı.

Rusya’da Romanof hanedanının yönetimine gelmesi sonrasında Çarl I. Petro döneminde güçlü bir merkeziyetçi yönetim kuruldu.


Leave A Reply