Güney Afrika Cumhuriyeti İle İlgili Bilgiler

0

Güney Afrika’nın coğrafi konumu, fiziki özellikleri, iklimi, ekonomisi, yaşam koşulları, genel özellikleri hakkında maddeler halinde bilgiler

Güney Afrika Cumhuriyeti (GAC):

✓ Afrika Kıtası’nın en güneyinde yer alan Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Atlas ve Hint okyanuslarına kıyısı vardır.

Advertisement

✓ En güney ucunda (Kap bölgesinde) Akdeniz iklimi görülür.

✓ Halkı farklı etnik gruplardan oluşmuştur. Afrika’nın en kalabalık ülkelerindendir. Irk ayrımcılığı ile ilgili önemli sorunlar yaşamıştır.

✓ Endüstriyel gelişme, ticaret ve madencilik alanındaki ilerlemelerin sonucu olarak kentleşme çok gelişmiştir.

✓ GAC zenginliğini yeraltı kaynaklarına borçludur. Elmas, altın, krom ve manganezde Dünya 1.’sidir. Ayrıca çok zengin gümüş, platin, bakır, kömür, uranyum ve titanyum rezervleri vardır.

Advertisement

✓ Avrupalılar (Hollandalı, Alman ve Fransızlar) 1480’lerde bu zengin doğal kaynaklara sahip olmak için Güney Afrika topraklarına yerleşmeye başlamışlardır. 1800’lerin sonunda ise elmas ve altın madenlerinin bulunmasıyla İngilizler GAC’ye gelmeye başlamışlardı.

✓ GAC, Afrika Kıtası’nın en gelişmiş ekonomisine sahiptir. Ekonomik faaliyetler büyük ölçüde değerli metal ve madenlere, tarım ürünlerine dayanmaktadır. Değerli madenler bakımından dünyanın en zengin ülkelerindendir. Özellikle en büyük altın üreticilerinden olması nedeniyle burada meydana gelebilecek bir üretim aksaklığı uluslararası piyasaları etkilemektedir.

✓ Son yıllarda üretim ve ihracatta altın ve elmasın yerini platin grubu almaktadır.

✓ Kömür önemli bir enerji kaynağıdır.

✓ GAC sahip olduğu değerli madenlerin ve doğal kaynakların sağladığı gelişmeyle Afrika’da kurulan bölgesel birliklerde etkinliğini arttırmıştır.

İLGİLİ RESİMLER

Advertisement


Leave A Reply