Güneydoğu Anadolu Bölgesi Özellikleri

0

Güneydoğu Anadolu Bölgesi özellikleri. Bölgenin yer şekilleri, iklim ve bitki örtüsü, tarım ve hayvancılık, coğrafi konumu, bölümleri, hakkında bilgi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Haritası

Advertisement
Yerşekilleri

• Yerşekilleri sadedir. 500 – 600 m. yüksekliğindeki ova ve platolardan oluşmuştur.

• Platolar: Gaziantep – Şanlıurfa platosu, Diyarbakır havzası Ovalar: Harran Ovası, Suruç Ovası

• Bölgeyi kuzeyden yüksek Güneydoğu Toroslar kuşatır. Bu dağlar Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu arasındaki sınırı çizer.

İklim ve Bitki Örtüsü

• İklimin en önemli özelliği yaz kuraklığının şiddetli olmasıdır.

Advertisement

• Türkiye’de en yüksek sıcaklıkların ölçüldüğü bölgedir.

• Kışlar soğuktur. En çok yağış kış mevsiminde düşer.

• Bölgenin batı kesiminde (Gaziantep Yöresi) Akdeniz ikliminin etkisi sokulabildiği için iklim burada daha ılımandır.

• Doğal bitki örtüsü bozkırdır. Orman bakımından Türkiye’nin en yoksul bölgesidir.

• Akdeniz ve Karadeniz iklimlerinin geçiş alanı üzerinde yer almaktadır.

Nüfus ve Yerleşme

• Yaşayan insan sayısı bakımından Türkiye’de 7. sırada yer alır. Fakat yüz ölçümü küçük olduğu için yoğunluğu Doğu Anadolu’dan fazladır.

Advertisement

• Nüfus daha çok bölgenin batı kesiminde toplanmıştır. Burada iklimin daha nemli, ılıman, tarımsal avantajların fazla olması gibi nedenlerle bu yörede nüfus doğuya kıyasla fazladır.

• Fırat ve Dicle arasındaki kurak bozkırlar ise çok tenhadır.

• Kırsal yerleşmelerde toplu köyler, kerpiç ve taş evler görülür.

Tarım ve Hayvancılık

• Tarım için, yer şekilleri büyük bir avantaj ancak kuraklık büyük bir sorundur. Kuraklık yetiştirilen tarım ürününü kısıtlar. Dolayısıyla nadas gereksinimi artar.

• GAP ile birlikte tarımsal verimlilik artmıştır.

• Mercimek ve Antepfıstığı üretiminde bölge 1. sıradadır. Buğday, arpa, pirinç, pamuk, zeytin; yetiştirilen diğer ürünlerdir.

• Ilıman iklim koşulları sayesinde bölgenin batısında tarımsal üretim daha fazladır.

• Bozkırlar nedeniyle küçükbaş hayvancılık yapılır.

Madenler Enerji Kaynakları ve Endüstri

• Türkiye petrol üretiminin tamamına yakını bu bölgeden sağlanır. Diyarbakır, Batman, Adıyaman’da petrol kuyuları vardır.

• Tarım ve hayvan ürünlerini işleyen hafif endüstri kolları vardır.
Mardin’de; iplik, çimento ve yem fabrikaları
Mazı Dağı’nda; fosfat tesisleri
Siirt’te; yünlü dokuma
Batman’da; petrol rafinerisi ve termik santral Gaziantep’te; zeytinyağı, pamuk ipliği, sabun, şarap, çimento, madeni eşya endüstrileri vardır.

• Gaziantep, bölgenin endüstri ve ticaret merkezidir.

Advertisement

Bölgenin Bölümleri

ORTA FIRAT BÖLÜMÜ

• Bölgenin batısı olup Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman illeri bu bölümdedir.
• Akdeniz’den nemli hava kütlelerine açık olup iklim daha nemli ve ılımandır.
• Bu nedenle ürün çeşidi, tarımsal gelir, Dicle Bölümü’ne oranla daha fazladır.
• Nüfus yoğunluğu daha fazladır (Gaziantep Türkiye ortalamasının üzerindedir).

DİCLE BÖLÜMÜ

• Bölgenin doğuşudur. Diyarbakır, Siirt, Batman, Mardin, Şırnak illeri bu bölümdedir.
• iklimi daha kurak daha karasaldır.
• Nüfus yoğunluğu ve tarımsal gelir daha azdır.
• Petrol yatakları bakımından zengindir.


Leave A Reply