Gutenberg Neyi Bulmuştur? Kısaca Hayatı

1

Baskı tekniğinde büyük bir yenilik yaparak baskı makinesini bulan mucit Johannes Gutenberg keşfi ve hayatı ile ilgili bilgiler.

Johannes GutenbergJohannes Gutenberg (1400-1468) baskı makinesinin mucidi olmamakla beraber baskı tekniğinin babasıdır. Baskı makinesini kullanılır hale getirmiştir. Onun bu başarısı medeniyetin ilerlemesinde, gelişmesinde çok önemli rol oynamıştır. Ne yazık ki Gutenberg yaşadığı devirde pek tanınmamıştı. Onun adını bile doğru dürüst bilen yoktu. Bugün de hayatı hakkında pek az şey biliniyor.

Gutenberg, Mainz’da doğdu. Babâsı Friele Gensfleish kuyumcuydu. Johannes, aileden bir çocuğun annesiyle ilgili bir adı taşıması geleneğine uyarak annesinin doğduğu şehrin adını kendine soyadı yapmıştı. Babası eski altın paralar üzerine şekiller yaparak para kazanırdı. Gutenberg’in baskı tekniği merakının bundan doğduğunu ileri sürenler pek çoktur.

Johannes babasının ölümünden sonra Strasbourg’a yerleşti. Babası gibi kuyumculukla geçiniyordu. Aynı zamanda, ayna da yapıp satıyordu. 1438’de, basım işleriyle uğraşan bir şirkete ortak oldu. Tahta ve madeni blok harflerle çalışıyordu. Gutenberg Çinliler’in çok eskiden matbaa kurup tek tek harflerle yazı dizdiklerini bilmiyordu.

Batı dünyası için kullanılması çok kolay, masrafı az bir dizgi makinesi yapmak için çalışmaya koyuldu. 1444’te Mainz’e döndü. Bir basımevi kurup çalışmaya başladı. Önce dua kitaplarından sayfalar dizdirip basmakla işe başladı. 1446’da ilk kitabını yayınladı. Bu, Lâtince dilbilgisine ait bir kitaptı. Gutenberg, 1450′ de Johann Fust ve Peter Schoeffer’le ortak bir basımevi kurdu. İncil’i basmak istiyordu. Fakat daha kitabın bakılmasına başlanmadan ortakları ile arasında anlaşmazlık çıktı, onlardan ayrılıp kendi hesabına çalışmaya başladı. Fakat Fust’tan borç para almadan da kitabı basamayacaktı. Makinelerini rehine koyup borç aldı. Yalnız, işini yürütemedi. Borç içinde öldü.

Gutenberg’in makinesinde bastığı kitapların sayısı elliyi bulmaktadır. Onun yayınladığı İncil’e «42 Satırlı İncil» denir. Kitabın sayfalarında çoğunlukla 42 satır bulunduğu için bu ad verilmiştir. Gutenberg’in İncil’lerinden birkaç tanesi Amerikan kütüphane ve müzelerinde saklanmaktadır.


1 Yorum

Leave A Reply