Güzel Adlandırma Nedir?

0
Advertisement

Güzel Adlandırma nedir? Türkçede Güzel Adlandırma nasıl yapılır, Güzel Adlandırma örnekleri, açıklaması hakkında bilgi.

Güzel Adlandırma;

Bütün dünya dillerinde kimi sözcüklerin, çoğunlukla kimi adların söylenmesinden, yazılmasından kaçınıldığı görülür. Bunun çeşitli nedenleri vardır. Bu nedenlerden biri, sözcüklerin anlamının iyi olmayışı, söylendiğinde sevilmeyen, korkulan, tiksindiren ya da hoş karşılanmayacak bir nesneyi dile getirmesidir. Bir başka neden ise kimi inançlardan ötürü, getirebileceği kötülüklerden korunmak için bir nesnenin adının söylenmesinden kaçınılmasıdır. Birçok toplumlarda da terbiyeli, saygılı davranma isteğiyle, bir sözcüğün, çoğunlukla bir adın yerine bir başkasının kullanıldığı görülür.

Bu eğilimlerden biri, güzel adlandırma’dır (Fr. euphemisme, ing. euphemism, Alm. Euphemismus). Anlamı kötü olan sözcük yerine, daha iyi, daha güzel anlamlı bir sözcüğün kullanılmasıyla belirir. Pek çok dilde olduğu gibi Türkçede de örnekleri vardır.

Örneğin tüberküloz yerine kullanılan incehastalık, güzel hastalık, sevilmeyen, uğursuzluğuna inanılan hayvanın adı (gelincik) bunlardandır. Halk ağızlarında domuza verilen civarı adı da (Aydın çevresi) burada sayılabilir. Özel adlardan kimi de aynı tutumla, daha iyi adlandırılır: Domuzlu yer adı böylece Denizli’ye) Kokaryalı, Güzelyalı’ya döndürülmüştür

Saygılı, terbiyeli olma çabasıyla, söylenmesi hoş karşılanmayacak kimi sözcükler yerine, aynı kavramı yansıtabilecek başkalarının kullanılması da aynı türden bir eğilimin tanığıdır. Eşek yerine merkep, hela yerine apteshane ve yüznumara denilmesi bu eğilimin örneklerindendir.

Advertisement

Pek çok dilde görülen bir eğilim de kimi inançlar yüzünden bazı kavramların adının anılmasından kaçınmadır. Şeytan, cin, peri gibi kimi kavramlar ve değişik toplumlarda sayılan şeylerin söylenmesi doğru bulunmadığı için bunların anılması da kimi zaman başka kavramlarla, sözlerle gerçekleştirilir. Örneğin, dilimizde bazı kimselerin kullandıkları iyi saatte olsunlar, cin, peri kavramlarını karşılamaktadır.


Leave A Reply