Güzel Huy ve Davranışlar Nelerdir? Kötü Huy ve Davranışlar Nelerdir?

0
Advertisement

İnsanların güzel huy ve davranışları nelerdir? Kötü huy ve davranışları nelerdir? Maddeler halinde iyi ve kötü davranışların listesi.

iyi davranışlar

Güzel Huy ve Davranışlar

İnançlarımızdan ve kültürümüzden kaynaklanan, uygulandığında kişileri huzurlu ve mutlu eden, mutlu aile düzeni ve mutlu insanlar olmasını sağlayan, bazı güzel huy ve davranışlarımız şunlardır:

1- Cömert olmak.
2- Hüsnü zan (başkaları hakkında güzel düşünme) sahibi olmak.
3- Sabretmek (her türlü olumsuzluğa karşı).
4- Sır saklamak.
5- Kanaatkar olmak (var olanla yetinmek).
6- İsraf etmemek.
7- Kin tutmamak.
8- Öfkesine yenik düşmemek.
9- İftira etmemek.
10- Kalp kırmamak.

11- Lânet etmemek.
12- Mütevazi (alçakgönüllü) olmak.
13- Sözünde durmak (verdiği sözü yerine getirmek).
14- Tevekkül etmek ( var olanın kıymetini bilmek).
15- Utanmak (haya etmek).
16- Nefse uymamak (her arzu ettiğin şeyi yapmamak).
17- Zulüm etmemek (insanları haksız yere üzmemek).
18- Gıybet etmemek (başkasının arkasından hoşlanmayacağı Şeyleri konuşmamak).
19- Allahtan korkmak.
20- Beddua etmemek.

21- Şefkat göstermek.
22- Özür dilemek ve özrü kabul etmek.
23- Güler yüzlü olmak.
24- İnsanların ayıplarını (kusurlarını) araştırmamak.
25- Yalan söylememek.
26- Haram yememek.
27- Başkasının namusuna bakmamak.
28- Başkalarının başına gelen belâya sevinmemek.
29- Herkese iyilik etmek.

Advertisement
30- Münakaşa etmemek.

31- Namusunu korumak.
32- Yalan yere yemin etmemek.
33- Övülmeyi sevmemek.
34- Akrabayı ziyaret etmek.
35- Doğruyu kabul etmek.
36- Yumuşak huylu olmak.
37- Vakti boşa geçirmemek.
38- Muhtaçlara yardım etmek.
39- Emanete hıyanet etmemek.
40- Başkasına zarar vermemek.

41- Dilini kötü sözlerden korumak.
42- Mala ve makama düşkün olmamak.
43- İbadet etmek.
44- Tövbe etmek.
45- Fedakârlık etmek.
46- Misafire ikram etmek.
47- Yetim ve öksüzü korumak.
48- Affedici olmak.
49- Hile yapmamak.
50- İlim öğrenmeyi sevmek.

51- Kötülükleri terk etmek.
52- Haksızlığa boyun eğmemek.
53- Davete icabet etmek.
54- İyi geçinmek (bozgunculuk etmemek).
55- Saygılı olmak.
56- Az konuşmak (iyi bilmediğin şeyi konuşmamak).
57- Borcunu ödemek.
58- Öfkelenmemek.
59- Başkasına eli ve dili ile zarar vermemek.
60- Yaşlı ve hasta ziyaretleri yapmak.

61- Taziye ziyaretleri yapmak.
62- İyi olanı yapmayı ve kötü olandan kaçınmayı söylemek.
63- Açgözlü olmamak.
64- Arzu ve isteklerinin esiri olmamak.
65-Açgözlü olmamak.
66- Hakkı ve sabrı tavsiye etmek.
67- Empati yapmak.
68- Bir işe karar vermeden önce karşıdakini anlamaya sonra anlaşılmaya çalışmak.
69- Karşıdaki insanı dinleme ve kendini ifade etme şansı vermek.
70- Kazan kazan prensibi ile hareket etmek.

71- Bir işe karar vermeden o işin tarafları veya uzmanları ile istişare etmek.
72- Yapılacak işleri planlamak ve önemli işlere öncelik vermek.
73- İnsanlar üzerinde olumlu imaj yaratmak ( güvenilir olduğuna inandırmak).
74- Günü ve hayatı programlamak (zaman çizelgesine göre hareket etmek)
75- Yapılacak işin sonunu düşünmek ve ona göre karar vermek.

Kötü Huy ve Davranışlar

İnsanların duygu ve düşüncelerinden kaynaklanan, yapıldığında insanları mutsuz eden, toplumda güven duygusunu, kardeşliği ve huzuru bozan bazı kötü huy ve davranışlarımız:

Advertisement

1- Gıybet etmek (Başkalarının arkasından konuşmak).
2- Yalan söylemek, yalan yere yemin etmek.
3- İftira etmek.
4- Haset etmek (Başkasının sahip olduğu şeyleri çekememek).
5- Kibirli olmak (Kendini üstün görmek).
6- Öfkelenmek (Öfkeye yenik düşmek).
7- Haram yemek.
8- Kin tutmak.
9- Dedikodu etmek.
10- Cimri olmak.

11- Kendini beğenmek.
12- Riya (gösteriş) yapmak.
13- İnsanları hor (küçümsemek) görmek.
14- Gururlanmak.
15- İsraf etmek.
16 -Dili kötü sözlerden korumamak (Dille kötü söz söylemek).
17- İnsanları alaya almak.
18- İnsanları ayıplamak (İnsanların kusurlarım yüzüne vurmak).
19- İnsanlara kötü lakap takma.

20- İnsanlar hakkında olumsuz düşünmek.

21- Başkalarının hatalarını ve kusurlarını araştırmak.
22- İnsanlar arasında kötü söz götürme, laf taşıma.
23- Sövmek (Küfretmek).
24- Lanet Etmek.
25- Aldatmak (Kandırma).
26- Başa kakma (Yapılan iyiliği yüzüne karşı minnet duygusu bekleyerek söylemek).
27-Dilencilik yapmak.
28- Hırslı olmak.
29- İnat etmek (Yanlışta ısrar etmek).
30- Makam sevgisi olması.

31- İnsanlara ve canlılara zulüm etmek.
32- Zina etmek.
33- Konuyu araştırmadan, tek kanaldan bilgi almak ve hatalı karar vermek.
34- Haksızlık karşısında susmak.
35- İnsanlara toplum içinde hakaret etmek ve aşağılamak.
36- Kendi hata ve kusurlarını unutmak.
37- Haksız kazanç sağlamak.
38- Başkalarının uğradığı felaketten ders çıkarmayıp, sevinmek.
39- Nankör olmak, hiçbir şeyi beğenmemek, her şeyde bir hata ve kusur aramak.
40- İnsanlara menfaati için yaklaşmak, hak etmediği övgüler söylemek.

41- Olaylar karşısında şahsiyetli bir duruş sergilememek.
42- Eline, beline ve diline sahip olamamak.
43- Kendisine verilen görevi en iyi şekilde yapmaya çalışmamak.
44- Darda kalanlara yardım etmemek.


Leave A Reply