Güzel Sanatlar Nedir?

0
Advertisement

Güzel sanatlar nedir? Güzel sanatlar hakkında kısa bilgiler.

heykellerGüzel sanatlar edebiyat, müzik, resim, heykelcilik, mimarlık, tiyatro, dans gibi, insanda heyecan ve hayranlık uyandıran sanatlardır. Bunların gerçekleştirdiği eserler ancak hayatın, tabiatın ince bir duyguya, üstün bir sezgiye dayanan ayrı bir görüşle görülmesiyle ortaya çıkar.

Güzel sanatların başlıca amacı insanlarda heyecan uyandırmaktır diyebiliriz. Yalnız, bu sanatların amacı tarihin çeşitli devirlerinde bilim adamları arasında tartışma konusu olmuş, herkes kendine göre bir izah şekli ortaya atmıştır. Güzel sanatlar hakkında ilk düzenli düşüncelerin kökü Eski Yunanistan’a kadar dayanır. O çağlarda, Yunan filozofları, güzel sanatların ideal ve kusursuz güzellik yaratmak için icat edildiğini ileri sürmüşlerdi. Bazı filozoflar ise, güzel sanatlarda amacın heyecan uyandırmak olabileceğini kabul etmekle beraber, sanatın ahlakçı olması gerektiğini de söylüyorlardı. Buna göre, sanatçının eser yaratırken toplumun benimsediği ahlak kurallarını aşmaması, tersine, toplum ahlakını kuvvetlendirici şekilde çalışması gerekiyordu.

Sanat için söylenen en ünlü sözlerden biri de “sanat sanat içindir” sözüdür. Bu deyim, çeşitli devirlerde birçok tartışmalara yol açmıştır. Bu düşünceye göre sanatın amacı, yalnız sanattır. Sanat ders haline sokulamaz, sanatçı eserini toplumun faydalanması için değil, heyecan duyması için yaratır.

Güzel sanatlar, insanların toplum hayatı ile yakından ilgilidir. Zaman zaman toplum olayları sanatçıları yetiştirmiş, zaman zaman da sanatçılar, yeni toplum olaylarının doğmasına yol açmıştır. Bir toplum ıstırap çekiyorsa, sanatçı da ister istemez bu ıstırabı duyar, eserlerinde işler. Toplum, bir ülkü peşinden koşmak ihtiyacını duyuyorsa, sanatçı da, önce bu ihtiyacın yetiştirdiği bir insan olur, sonra bu ihtiyacı eserleriyle anlatır.

Güzel sanatların bir esas malzemesi, bir de aracı malzemesi vardır. Bir sanatın güzel sanat olabilmesi için doğal varlıkları, toplum karakter ve olayları üzerinde işleyecek olan sanatçının yüksek bilgili, yüksek duygulu, yüksek görgülü yüksek düşünceli bir insan olması gerekir. Doğal varlıkları, toplum karakter ve olayları güzel sanatların konusunu teşkil eder; bilgi, görgü, duygu ve düşünce malzemeleri ise güzel sanatların esas malzemeleridir.

Advertisement

Güzel sanatların yapısında bunlardan başka birtakım ara malzemeler de kullanılır. Örneğin resim boyalarla, fırçalarla yapılır; müziğin eserleri, çeşitli müzik aletlri vardır; dans, hareketlerin sanatıdır; heykelcilikte çamur ve taş işlenir onlara hayat verilir; edebiyatın malzemesi dildir; tiyatronun artistleri, dekoru vardır, mimarlıkta birçok yapı malzemesi kullanılır.


Yorum yapılmamış

Leave A Reply