Hafız Şirazi Kimdir?

0
Advertisement

Hafız Şirazi Kimdir ve ne yapmıştır? Hafız Şirazi hayatı, biyografisi, şiirleri, eserleri ile ilgili bilgi. Hafız Şirazi hakkında bilgi

Hafız Şirazi Türbesi

Hafız Şirazi Kimdir?

Hafız Şirazi; İranlı şairdir (Şiraz ?-ay.y. 1390).

Asıl adı: Şemsettin Muhammet. Yaşamına ilişkin kesin bilgiler yoktur. Kuran-ı ezbere bilmesi kendisine hâfız adını getirdiği gibi; şiirini besleyen Arapça, Cahiliye dönemi Arap şiiri, hadis, fıkıh, kelam ve tasavvuf kaynakları da hem bilgisini, hem eğilimlerini aydınlatmaya yeterlidir. Sanatına ilgi ve saygı duyan devlet ileri gelenlerince zaman zaman korunup desteklendi.

Başlıca özelliklerinden biri, eski Arap şiirinin vazgeçilmez nazım biçimi olan Kaside’nin içindeki duygusal şiir bölümünü (tegazzül) geliştirerek Divan Edebiyatı’nda gazel diye ünlenecek birimi olgunlaştırmasıdır.

Kendinden önceki ustalardan Firdevsi’nin (930-1020) en iyi örneğini verdiği destan (Şehname), Muallakatul Sab’a şairlerinin olgunlaştırdığı kaside, en seçkin deyişleriyle Ömer Hayyam‘ın (1044-1136?) yoğunlaştırdığı rubai (dübeyt), örneğin Mevlana ile Sadi-i Şirazi ve Genceli Nizami’nin önde geldikleri düşünsel ve bilgece öykücüklerle dolu mesnevi gibi nazım biçimleri yerine gazelde derinleşen Hâfız, bu türün en eksiksiz örneklerini verdi. Yaşam tatlarını tükenmez bir aşk duyarlığını, aşkın getirdiği doğal özlem, ayrılık, acı, yalnızlık, kıskançlık gibi yan duyguları işledi. Beyiti ana birim ve bağımsız sayacak ilerdeki sakat anlayışa karşın Hâfız gazelde tam bir konu bütünlüğü yanı sıra, ses ve uyum etkisi sağladı. Bütün şiirlerini bir araya getiren Divan’da şu biçimlerde ürünler bulunduğu saptanmıştır: Sakinâme ve Muganniname adlı iki küçükmesnevi, 66 rubai, beş kaside, bir muhammes, otuzdört kıt’a 509 gazel. Osmanlı Divan Şiiri en çok Hâfız’ın etkisinde gelişmiş, divanı bir çeşit fal ve niyet kitabı gibi değerlendirilmiştir (Lisanü’l-Gayb: Gizliliğin Dili).

Advertisement

Leave A Reply