Halifeliğin Kaldırılması

0

Halifeliğin kaldırılması ile ilgili genel bilgiler. Halifelik nasıl ve ne zaman kaldırıldı. Halifelik neden kaldırıldı?

Büyük Millet Meclisi 1 Kasım 1922’de sultanlıkla halifeliği birbirinden ayırmış, saltanatı kaldırarak halifeliği de son padişah Vahidettin’in amcasının oğlu Abdülmecit’e vermişti. Yalnız, Abdülmecit de cumhuriyet idaresine karşı gizliden gizliye cephe almaya başlamış, softaların, din perdesi altında birtakım oyunlar oynamak isteyenlerin elinde alet olmuştu.

Advertisement

Atatürk, kesin kararını verdi. Yurda zararlı, Türklüğe karşı olan bu kurum, ona bağlı olan Şeriye ve Evkaf Vekaleti kaldırılmalıydı. 3 Mart 1924 günü Meclis’e sunulan önerge büyük tartışmalara yol açtıysa da gece yarısına kadar süren oturum sonunda halifelik kaldırıldı, son halife ile birlikte Osmanlı hanedanının Türk topraklarından çıkarılmasına karar verildi.

Bu önemli, devrim hareketi sırasında, halifecilerin bütün uğraşmalarına rağmen, Atatürk halifeliği üzerine almadı. 4 Mart gecesi İstanbul Valisi, Dolmabahçe Sarayı’na giderek, Halife Abdülmecit’e Meclisin kararını iletti, ertesi sabah soyu sopu ile birlikte yurttan çıkması zorunda bulunduğunu bildirdi. 5 mart sabahı Abdülmecit, Osmanlı hanedanından olan daha başkaları ile birlikte, bir daha dönmemek üzere İstanbul’dan çıkıp gitti.


Leave A Reply