Halk İle İlgili Cümleler

0
Advertisement

Halk ile ilgili cümleler. Halk kelimesi içeren “Halk” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız.

Halk İle İlgili Cümleler

 1. *** İlçe halkı geçimini tarımdan sağlar.
 2. *** Halkının bir bölümü Rumlardan oluşan yöre Balkan Savaşları sırasında Bulgar işgaline uğradı.
 3. *** Anadolu’da çok yaygın olan bu türün yaprakları halk arasında idrar artırıcı ve terletici olarak kullanılır.
 4. *** Bir Kar Kaşi kabile şefi olan Phraortes daha sonra Med kralı olarak Perslere ve başka bir dizi Asya halkına boyun eğdirdi.
 5. *** Dareios’un Bisütun’daki kaya yazıtında şöyle bir değinme ver alır: “Med kökenli olan Fravartİş [Phraortes] adlı bir adam Med bölgesinde ayaklandı ve halka kendisinin ‘Uvahştra [Kyaksares] ailesinden gelen Hşathrita’ olduğunu söyledi.”
 6. *** Fransızların Çinhindi’ni sömürgeleştirmeye başladıkları yıllarda bir yandan Avrupalı sömürgeciler ve Fransız sömürge yönetimi, bir yandan da yerli halk ve Hue’deki imparatorluk sarayı arasındaki ilişkilerde önemli rol oynamıştır.
 7. *** Halkımız onu 2004 ve 2012 yılları arasında Fenerbahçe forması giymesinden dolayı tanımaktadır.
 8. *** Tarihsel kaynaklarda Parsalar ve Parsualar olarak da geçen bu halkın kökeni, İÖ 10. yüzyılda kuzeyden gelerek İÖ 7. yüzyılda bölgeye yerleşen göçebe Hint-Avrupa kabilelerine dayanır.
 9. *** Maryland Amerikan İç Savaşı sırasında Birlik içinde kaldıysa da, halkının çoğu Güneylilere yakınlık duyuyordu.
 10. *** Fizikçi olan babasının öğretim ve araştırma gezileri dolayısıyla New York, California ve başka yerlerde değişik halk topluluklarıyla tanıştı.
 11. *** Halkın çoğunluğu Almanca konuşur ve Katoliktir.
 12. *** Ama Kanada’nın, İngilizlerden sonra ikinci kurucu ulusu Fransızlardır ve halkın beşte biri yalnız Fransızca konuşur.
 13. *** Anhui, Çin Halk Cumhuriyeti’nde yönetim bölgesi.
 14. *** Bahtiyariler, İran’da yaşayan, çoğunluğu göçebe halk.
 15. *** 1500’de baş gösteren bir sıtma salgını sırasında halk Baiae’yi terk etti.
 16. *** Balililer, Endonezya’nın Bali Adasında yaşayan halk.
 17. *** Balobedular, lobedular ya da lovedular olarak da bilinir, Güney Afrika’daki Transvaal yönetim bölgesinin kuzeyinde, bir Bantu dili konuşan halk.
 18. *** Nevski Bulvarı’ndaki Devlet Halk Kütüphanesi (1795), önem bakımından Moskova’daki Lenin Kütüphanesi’nden sonra ikinci sırayı alır.
 19. *** Bu arada kent nüfusu içinde yerli halkın oranı daha 1910’da üçte bire kadar indi.
 20. *** Bunun üzerine kent halkının büyük bölümü ve sanayi tesislerinin dörtte üçü daha doğuya taşındı.


Leave A Reply