Halkçılık İlkesi Nedir?

1
Advertisement

Atatürk’ün ilkeleri arasında yer alan Halkçılık ilkesi hakkında kısaca bilgilendirme. Halkçılık ilkesinin özellikleri maddeler halinde

Atatürk ve Şapka Devrimi

Atatürk Kastamonu’da Şapka ile halkın arasında…

Halkçılık; Halk, “bir ülkede yaşayan bütün yurttaşların oluşturduğu topluluk”tur.

“Millet” ile “halk” arasındaki fark şudur: Millet soyut, halk ise somut bir kavramdır. “Halk”, milleti oluşturan insanların somut bir biçimde belirmesiyle oluşan topluluktur.

1. Halkçılık, devlet yönetiminde halka dayanma, halktan güç alma, halkın egemenliğine sığınma anlamına gelir.

2. “Devletin ve toplumun düzenlemelerin sadece toplumdaki güçlülere, varlıklılara değil, toplumun her kesimine dayanması, yönetimin halka dönük olmasıdır halkçılık.

3. “Halkçılık, yalnız halka dayalı hükümet oluşturmak değildir. Bütün görevlerde halka yararlı, halkı kalkındırıcı, aydınlatıcı olmaktır.”

Advertisement

4. Halkçılık; Cumhuriyetçilik ve Ulusçuluk ilkelerinin doğal bir sonucudur.

5. Halkçılık görüşü, anayasamıza, Türkiye Cumhuriyeti’nin “sosyal bir hukuk devleti” olduğu biçiminde yansımıştır.


1 Yorum

Leave A Reply