Ham Nedir? Sözlük Anlamı

0

Ham ne anlama gelir? Ham kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. Yenecek kadar olgun olmayan (meyve), olmamış
“Ham elma.”
2. İşlenmemiş (madde)
“Ham petrol.”
3. İdmansız
“Ham vücutla ancak bu kadar koşabilirim.”
4. Gerçekleşme kolaylığı veya imkânı olmayan
“Ham teklif.”
5. Kaba, toplum kurallarını bilmeyen, incelmemiş
“Ne ham adam!”
1. kavun, karpuz kesildiğinde olgunlaşmamış olduğu anlaşılmak
2. kendisinden beklenilen olgun davranışları göstermemek
Kökler tarafından topraktan emilip yapraklara kadar çıkan besi suyu
Fabrikadan çıkmış, işlenmemiş kumaş
Yersiz, yakışıksız söz ve davranışları olan kimse
“Turhan da bizim gibidir, ham ervahlardan pek hoşlanmaz.” – O. C. Kaygılı
İşlenmemiş gaz
1. Kaba saba, görgüsüz
“Hamhalat bir adam.”
2. Verimsiz, çorak, kuru
“Demeye kalmadı, yolumuzun iki yanında hamhalat, suratsız tarlalar peyda oldu.” – B. R. Eyuboğlu
Gerçekleşmeyecek düşünce veya ümit
“Düştüğümüz bu selin önünden kurtulup karaya çıkmak bir ham hayaldir.” – A. Gündüz
Bir ürün elde edilmesinde kullanılan temel bileşenlerin işlenip elde edilmesinden önceki durumu
“Şekerin ham maddelerinden biri pancardır.”
Zıvanalı geçmeleri sağlamlaştırmak amacı ile zıvanadan genellikle üçte biri oranında çıkarılan parça


Leave A Reply