Hamid Aytaç Kimdir?

0

Ülkemizin yetiştirdiği son dönemdeki en büyük hattatlardan birisi olan Hamid Aytaç hayatı ve çalışmaları hakkında bilgiler.

Hamid Aytaç, asıl adı şeyh Musa (Şehmuz) Azmî (d. 1891, Diyarbakır – ö. 19 Mayıs 1982, İstanbul), hat sanatının bütün türlerinde başarılı olmuş son büyük hattat.
Hamid Aytaç
Hattat Âdem-i Amîdi’nin torunudur. İlk ve ortaöğrenimini doğduğu kentte yaptı. Diyarbakır İdadisi’ni bitirdikten (1908) sonra İstanbul’a giderek bir süre Hukuk Mektebi ile Sanayi-i Nefise Mektebi’nde okudu. Geçim zorluğu yüzünden yükseköğrenimini yarıda bırakarak yaşamını hattatlıkla kazanmaya başladı.

Hat sanatı konusundaki bilgisi ve görgüsü Diyarbakır’da aldığı derslerle sınırlıydı. Bu alanda çalışmaya başladıktan sonra düzensiz de olsa Medresetü’l-Hattatin’e devam ederek Nazif Bey’den celi sülüs, Kâmil Akdik’ten nesih, Hulusi Yazgan’dan nestalik yazının inceliklerini öğrendi. Yeteneğiyle kısa sürede kendisini kanıtladı. Bu arada bazı okullarda öğretmenlik etti, çeşitli resmi kurumlarda hattatlık görevinde bulundu, 1920’den sonra tümüyle serbest çalıştı.

Geleneksel tarzda hat öğrenimi görmemiş, hiçbir hattatdan icazetname almamış olan Aytaç, bu sanattaki başarısını büyük ölçüde yeteneği, kişisel çabası ve verimli çalışmasıyla elde etmiştir. Hemen bütün yazı türlerinde yapıt vermiş, Kuran, hilye, kırk hadis, evrad, cüz, yazıt, murakka ve sayısız levha yazmıştır. Ayrıca Cumhuriyet döneminde yapılmış ya da onarılmış birçok caminin de yazıt, kubbe ve kuşak yazılarını hazırlamıştır. Yetiştirdiği öğrencilerinin en tanınmışı Halim Özyazıcı’dır.


Leave A Reply