Harf Nedir? Sözlük Anlamı

0
Advertisement

Harf ne anlama gelir? Harf kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

Dildeki bir sesi gösteren ve alfabeyi oluşturan işaretlerden her biri, kod
“Türk alfabesinde yirmi dokuz harf vardır.”
tanımadığı bir kadına uygunsuz sözler söyleyerek yaklaşmaya çalışmak
Transliterasyon
1. Tamamen, gerçekte olduğu gibi, harfiyen
“Beyefendinin her ne emri olursa harfi harfine yapacaksın.” – H. R. Gürpınar
2. Hiçbir değişiklik yapmadan, harfiyen
Tanımlık
Özel adlarla cümle başları gibi yerlerde kullanılan ve büyük yazılan harf, majüskül
Büyük harfin küçük yazılan türü, minüskül
Bir tam çok terimlinin çeşitli terimlerinde, artan veya eksilen kuvvetlerine göre bu terimlerin dizildiği sırayı gösteren harf
Kanunla kabul edilmiş yeni Türk alfabesindeki harflerin tamamı
İlk basım denemelerinde kullanılmış olan köşeli harfler
Genellikle VI-VIII. yüzyıllarda Orhun ve Yenisey bölgesindeki yazıtlarda kullanılan, Göktürklere özgü harfler
Genellikle Avrupalıların kullandığı Eski Roma dönemindeki yazı sistemine dayanan harflerin her biri
Uygurlara özgü, VIII. yüzyıldan sonra kullanılan harfler
Türkiye Cumhuriyeti’nde 1928’den sonra Arap harfleri yerine kullanılmaya başlanan harfler


Leave A Reply