Hata Yüzdesi Nasıl Hesaplanır? Neyi İfade Eder? Formülü Örnek Hesaplama

9
Advertisement

Hata yüzdesi nedir, neyi ifade eder? Hata yüzdesi nasıl hesaplanır, adım adım hesaplanması. Örnek hesaplama ile hata yüzdesinin gösterilmesi.

Bazen yüzde hatası olarak da adlandırılan hata yüzdesi, ölçülen değer ile bilinen veya kabul edilen değer arasındaki farkın bir ifadesidir. Bilimde genellikle deneysel değerler ile beklenen değerler (gerçek değerler) arasındaki farkı bildirmek için kullanılır.

hata yüzdesi

Hata yüzdesinin hesaplamak için formül:
 • \displaystyle hatayuzdesi=\frac{\left| deneysonucu-gerceksonuc \right|}{gerceksonuc}x100

Not: zaman zaman hatanın pozitif mi negatif mi olduğunu bilmek faydalıdır. Pozitif veya negatif hatayı bilmeniz gerekiyorsa, formüldeki mutlak değer parantezlerini kaldırın. Çoğu durumda, mutlak hata iyidir. Örneğin, kimyasal reaksiyonlarda verim içeren deneylerde, teorik olarak mümkün olandan daha fazla ürün elde etmeniz pek olası değildir.

Hata Yüzdesini Hesaplama Adımları

 1. Kabul edilen değeri deneysel değerden çıkarın.
 2. Adım 1’in mutlak değerini alın
 3. Bu cevabı kabul edilen değere bölün.
 4. Bu cevabı 100 ile çarpın ve cevabı yüzde olarak ifade etmek için% sembolünü ekleyin.

Şimdi bir örnek problem deneyelim.

Size bir küp saf bakır verilir. Hacmi bulmak için küpün yanlarını ölçersiniz ve kütlesini bulmak için tartarsınız. Yoğunluğu ölçümlerinizi kullanarak hesapladığınızda, 8.78 gram / cm3 elde edersiniz. Bakırın kabul edilen yoğunluğu 8,96 g / cm3’tür. Hata Yüzdeniz nedir?

Çözüm:
 • deneysel değer = 8.78 g / cm3
  kabul edilen değer = 8,96 g / cm3

Adım 1: Kabul edilen değeri deneysel değerden çıkarın.

Advertisement
 • 8.78 g/cm3 – 8.96 g/cm3 = -0.18 g/cm3

Adım 2: Adım 1’in mutlak değerini alın.

 • |-0.18 g/cm3| = 0.18 g/cm3

Adım 3: Bu cevabı kabul edilen değere bölün.

 • \displaystyle \frac{0,18g/c{{m}^{3}}}{8,96g/c{{m}^{3}}}=0,02

Adım 4: Bu cevabı 100 ile çarpın ve cevabı yüzde olarak ifade etmek için % sembolünü ekleyin.

 • 0.02 x 100 = 2
  % 2 – Yoğunluk hesaplamanızın yüzde hatası% 2 dir.

Hata Yüzdesi Hesaplamanın İpuçları

 • Yüzde hata hesaplamasının amacı, ölçülen bir değerin gerçek bir değere ne kadar yakın olduğunu ölçmektir.
 • Yüzde hatası (hata yüzdesi), deneysel ve teorik değerin, teorik değere bölünerek yüzde vermek için 100 ile çarpımıdır.
 • Bazı alanlarda, yüzde hatası her zaman pozitif bir sayı olarak ifade edilir. Diğerlerinde, pozitif veya negatif bir değere sahip olmak doğrudur. Kaydedilen değerlerin sürekli olarak beklenen değerlerin üstüne mi yoksa altına mı düştüğünü belirlemek için işaret tutulabilir.
 • Yüzde hatası bir tür hata hesaplamasıdır. Mutlak ve bağıl hata diğer iki yaygın hesaplamadır. Yüzde hatası, kapsamlı bir hata analizinin bir parçasıdır.
 • Yüzde hatasının doğru bir şekilde bildirilmesinin anahtarları, hesaplamadaki işareti (pozitif veya negatif) düşürüp düşürmeyeceğini bilmek ve değeri doğru sayıda rakam kullanarak bildirmektir.

Mutlak ve Göreceli Hata İle Hata Yüzdesi

Yüzde hatası mutlak hata ve göreceli hata ile ilgilidir. Deneysel ve bilinen değer arasındaki fark mutlak hatadır. Bu sayıyı bilinen değere böldüğünüzde göreceli hata alırsınız. Hata yüzdesi, göreli hatanın% 100 ile çarpılmasıdır.


9 yorum

Leave A Reply