Hava Deneyleri

0

Havanın varlığını ve özelliklerini anlamamıza yardımcı olacak, yaparak, görerek öğreneceğimiz deneyler.


1. Bir gazeteyi büyük bir tabaka kâğıt halinde açınız. Göğsünüzün üstüne tutarak koşunuz. Gazeteyi bir tarafa bırakınız. Bu defa gazete olmadan koşunuz. Hangisi daha kolay geldi?

Yürüdüğünüz veya koştuğunuz zaman havayı yolunuzun üstünden itmek zorundasınız. Göğsünüzde büyük bir gazete kâğıdı tutarken havayı yolunuzdan itmek daha güçtür.

2. Boş bir şişe alınız, yan yatırınız. Su dolu bir kovanın içine dibe doğru çabucak itiniz. Çıkan kabarcıklara dikkat ediniz. Bu kabarcıklar hava kabarcıklarıdır. Zira boş zannetmiş olduğunuz şişe boş değildi. Hava ile doluydu.

3. Bir şişeye su doldurunuz. Ağzına mantar koyunuz. Yarıya kadar suyu olan derin bir leğenin içine baş aşağı koyunuz. Mantarı çıkarınız su akmaz.

Lâstik bir borunun bir ucunu bu şişenin içine, diğer ucunu ağzınıza koyup üfleyiniz. Bakınız ne oluyor? Su şişeden dışarı çıkıyor değil mi? Çünkü sizin içeriye üflediğiniz hava suyu şişeden dışarıya itmiştir.

4. Oyun hamurundan küçük bir top yapınız. Onu bir bardağın dibine yapışacak surette bastırınız. Küçük topun üstüne dikine bir kibrit koyunuz. Kibritin başı bardağın, üst kısmını geçmemelidir. Bardağı baş aşağı çeviriniz. İçi su dolu derin bir leğenin içine dümdüz itiniz. Eğer leğen yeter derecede derinse su, bardağın dibini örtünceye kadar bardağı aşağıya doğru itiniz.

Bardağı sudan çıkarırken yine dümdüz yukarı çekmeğe dikkat ediniz. Ellerinizi kurulaymız. Kibriti çıkarınız. Bakın kibrit ıslanmış mı? Kibriti yakmayı deneyiniz. Kibrit su altına yaptığı geziden zarar görmüş mü? Kibritin ıslanmamış olduğuna şaştınız mı? Kibrit ıslanmamıştır. Çünkü bardak havayla doluydu. Ve bunun için su içeri girememiştir.

5. Boş bir teneke kutuyu bir masanın üstüne koyduktan sonra üfleyerek onu devirmeye çalışınız. Devirebiliyor musunuz? Hayır.

Bir balonun ağzına cam bir boruyu paket lâstiğiyle bağlayınız. Teneke kutuyu balonun üstüne koyunuz. Bu cam borudan üfleyiniz.

Teneke kutuyu devirebiliyor musunuz? Balona hava üflemekle teneke kutuyu devirebilirsiniz. Çünkü hava balonu doldurur, balon yuvarlak hale gelir ve teneke kutuyu devirir.

6. Bir şişenin ağzına lâstik bir tıpa koyunuz. Bu tıpanın ortasındaki delikten bir huni geçiriniz. Huninin içine su koyunuz. Su şişenin içine kolaylıkla akıyor mu? Su, şişenin içine kolaylıkla akmaz, çünkü şişe hava ile doludur. Suyun içeri girmesi için havanın çıkması gerekir.


Leave A Reply