Hayvanları Koruma Günü (4 Ekim) Konulu Yazı, Anlam ve Önemi

0
Advertisement

Hayvanları koruma günü ne zamandır? 4 Ekim Hayvanları Koruma günü neden kutlanır, hakkında bilgi, yazı.

Hayvanları Koruma Günü İle İlgili Bilgi

Hayvanları Koruma Günü İle İlgili Bilgi

HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ (4 Ekim)

Doğa, hayvanlar, bitkiler ve cansız varlıklardan oluşan, kendini sürekli yenileyen, yaratan bir bütündür. Biz insanlar diğer canlılar ve bitkilerle üzerinde yaşadığımız Dünyayı paylaşırız. Doğadaki tüm canlılar ile yaşamımızı uyum içerisinde sürdürürüz. Buna doğal denge denir. Bu dengeyi oluşturan canlılardan birisi olmazsa doğal denge bozulur.

Hayvanlar, doğal denge içerisinde biz insanlar için çok önemli yer tutar. İnsan var olduğundan beri hayvanlarla yaşamı paylaşmıştır.

İlk zamanlarda hayvanlardan korkmuş ve onlardan korunma yolları aramıştır. Diğer yandan da onları avlayarak beslenip giyinmiştir. Daha sonra hayvanları evcilleştirmeye çalışmış ve onların etinden, sütünden, derisinden ve kıllarından yararlanmıştır. Daha sonraları onların güçlerinden yararlanmıştır. Bir takım hayvanlardan ise haberleşme, korunma alanlarında yararlanılmıştır.

İnsanlığın bu çabalarına rağmen evcilleştirilemeyen ve insanlara zarar veren hayvanlarda vardır. Şunu unutmayalım ki ister evcil ister yabani olsun tüm hayvanların doğal denge içerisinde önemli bir yeri vardır. Bu durumda bizlere şunu hatırlatmalı doğadaki tüm canlılarla birlikte yaşamak zorundayız. Silahların gelişmesi, yapılan bilinçsizce avcılıklar bazı hayvanların soyunun tükenmesine neden olmaktadır.

Advertisement

Bu yapılan yanlışlıklar bazı duyarlı insanları harekete geçirmiş hayvanların korunulması dolayısıyla da çevrenin korunması konusunda insanlar uyarılmış, bu amaçla dernekler kurulmuştur.

4 Ekim 1931 tarihinde değişik ülkelerin hayvan koruma örgütleri bir araya gelerek bu günün Hayvanları Koruma Günü olarak kutlanmasını kararlaştırdılar. Yine bugün yapılan etkinliklerle hayvan sevgisinin geliştirilmesine, insanların daha duyarlı olmasına çalışılmıştır.

Hayvanlar bilinçli olarak insanlara zarar vermezler. Öyleyse tüm insanlar olarak hayvan türlerinin yok olmasına göz yummayalım. Bir kanaryayı severken, bir yılanı da sevebilme bilincine kavuşalım.

Eğitim çalışmalar yönetmenliği bu günün amacını şöyle belirtmiştir.

1- Öğrencilerde hayvanlara sevgi ve acıma duygulan uyandırmak suretiyle bencil olmama, yardımlaşma, iyilikseverlik, sevgi gibi duyguların gelişmesine yardımcı olmak.

2- Doğadaki dengenin önemini kavratmak.

Advertisement

HAYVAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRİSİ

 1. Tüm hayvanlar, eşit doğarlar ve eşit yaşama hakkına sahiptirler.
 2. Tüm hayvanların saygı görme hakkı vardır. Bir tür hayvan olan insan, diğer hayvanları yok edemez. Hayvanları kendi çıkarı için, karşılıksız kullanamaz. Tüm hayvanların, korunma hakları vardır.
 3. Hiçbir hayvana kötü ve zalimce davranılamaz. Bir hayvanın öldürülmesi zorunlu ise, bu bir anda ve acı çektirmeden yapılmalıdır.
 4. Vahşi hayvanlar kendi doğal çevrelerinde yaşama ve çoğalma hakkına sahiptir. Eğitim amacıyla bile olsa, vahşi hayvanlar özgürlüklerinden yoksun bırakılamaz.
 5. Evcil hayvanlar, uyumlu bir biçimde ve özgürlük içerisinde yaşama hakkına sahiptir. İnsanların kendi çıkarları için evcil hayvanların yaşama koşullarında yapacakları her türlü değişiklik, haklara aykırıdır.
 6. Evcil hayvanlar, doğal yaşama sürelerine uygun uzunlukta yaşama hakkına sahiptir. Böyle bir hayvanı ölüme terk etmek, acımasız ve aşağılık bir davranıştır.
 7. Tüm çalışan hayvanlar (atlar, eşekler vb.) iş sürecinin sınırlandırılması, işin daha az yorucu olması, güçlerini artırıcı bir besleme ve dinlenme haklarına sahiptir.
 8. Hayvanlara fiziksel ya da psikolojik acı çektiren deneyler yapmak, hayvan haklarına aykırıdır.
 9. Beslemek için bakılan hayvanlar, barındırılmak, taşınmalı ve ölümleri de korkutmadan ve acı çektirmeden olmalıdır.
 10. Hayvanlar, insanlar tarafından eğlence amaçlı kullanılmazlar. Hayvanların seyrettirilmesi ve hayvanlarla gösteriler yapılması, hayvan onuruna aykırıdır.
 11. Zorunlu olmaksızın bir hayvanın öldürülmesi yaşama karşı işlenmiş bir suçtur.
 12. Çok sayıda vahşi hayvanın öldürülmesine neden olan safariler ve av partileri, hayvanlara karşı yapılmış bir soykırımdır. Doğal çevrenin kirletilmesi, yıkılıp yok edilmesi de soykırımla eşdeğerde alçakça bir davranıştır.
 13. Hayvanların ölüsüne de saygı göstermek gerekir. Hayvanların öldürüldüğü şiddet sahneleri, sinemalarda ve televizyonlarda yasaklanmalıdır. Ama hayvanlara yapılan saldırıları kınamak amacında olan filmlerde bu sınırlama yoktur.
 14. Hayvanları koruma kuruluşları, devlet katında temsil edilmelidir.

HAYVAN HAKLARI da insan haklan gibi yasayla korunmalıdır.
Not: Bu bildiri, 15 Ekim 1918*de Paris’te yayınlandı.


Leave A Reply