Hayvanların Bilimsel Deneylerde Kobay Olarak Kullanılması Ne Kadar Doğru?

0
Advertisement

Hayvanların bilimsel araştırmalarda ve deneylerde kobay olarak kullanılması ne kadar doğrudur? Bu konudaki iki taraflı görüşlerin incelemesi.

Hayvanların bilimsel araştırmalarda vazgeçilmez bir rol oynaması evrensel olarak kabul edilmektedir. Herkesin eşit olarak yaratıldığına inanarak, biz insanlar kesinlikle hayvanları hayatlarından mahrum etme hakkına da sahip değiliz.

hayvan kobay

O zaman şu soru ortaya çıkıyor, o zaman hayvanlar bilimsel araştırma için kullanılmalı mı?

Modern çağdan itibaren, tıp ve veteriner sağlığı için yüksek talep olan bilimsel araştırmaların kesinlikle gerekli ve inkar edilemez olduğu tartışılamaz. Hayvanların bilimsel araştırmalarda vazgeçilmez bir rol oynaması da evrensel olarak kabul edilmektedir. İngiliz Kraliyet Cemiyeti’nin argümanı, “geçen yüzyıldaki hemen hemen her tıbbi başarı, hayvanların bir şekilde kullanımına dayanmaktadır”. (Royal Society 2004, s.1) Bu başarılar diyabet, kalp cerrahisi nakillerini içeriyor ve böylece organizmanın nasıl davrandığı, biyolojik olarak geliştiği ve işlev gördüğü ile ilgili araştırmayı ve geliştirmeyi amaçlamıştır.

Peki, hayvanlar araştırmada kullanılmalı mı?

Hayvanlar, bilim insanlarının insan biyolojisi ve sağlığı hakkında daha fazla bilgi edinmeleri ve yeni ilaçlar icat edebilmeleri için çok önemlidir. Bu amaçla, meyve sineklerinden fareye kadar birçok hayvan, bilimsel yarar için bolca kullanılmıştır.

Advertisement

Yine de, bilimsel araştırma için hayvanların kullanımı uzun süredir ateşli bir tartışma haline gelmiştir. İnsanların bir bölümü hayvanların bilimsel araştırmalarda yalnızca insan iyiliği için kullanılmaması gerektiğini savunmaktadır. Diğer bölüm, hayvanların laboratuvardan alınması durumunda, yeni tedaviler bulma şansımızın olmayacağını savunuyor. Bu araştırmaların insancıl bir şekilde yapılmasını sağlayan düzenlemeler olmasına rağmen, bu çalışmalar kesinlikle bu hayvanların yaşam kalitesini düşürmektedir. Laboratuvarda çalışırken hayvanların karşılaşabileceği zararı azaltmak için, araştırmacıların bir dizi prensibi, takip etmeleri beklenmektedir. Ve bunlar aşağıda belirtildiği gibidir:

Azalt:

Deneysel teknikler ve diğer araştırmacılarla bilgi paylaşımı yoluyla, benzer deneylerin pek çok kişi tarafından tekrar tekrar yapılmasını önleyerek kullanılan hayvan miktarını azaltılır.

Geliştir:

Mümkün olan her yerde küçük invaziv teknikler kullanarak ve tıbbi bakım ile yaşam koşullarını iyileştirilir. Bu, hayvanların üzerlerindeki herhangi bir stresi veya ağrıyı en aza indirgemek için bakıldığı süreci geliştirecektir.

Değiştir:

Hayvanlar üzerinde deneme yapmanın azaltılması için, her mümkün olan durumda, hayvanların yerine hücre kültürü, bilgisayar modellemesi veya insan gönüllüleri gibi diğer tekniklerin kullanılması.

Bununla birlikte, bilimsel araştırmalarda hayvanların kullanımından kaçan insanlar vardır. Bilimsel araştırmalarında hayvanların bilim adamları tarafından kobay olarak kullanılması çok yaygın bir fenomendir. Eczacılık endüstrisinde yaygın uygulama, hayvanları deney ortamı olarak kullanmaktır, çünkü bilim insanının keşfettikleri yeni ilacın insan tüketimi için güvenli olduğundan emin olunması gerekir. Bu amaçla hayvanlar, insanlarla benzer reaksiyona girdikleri için mükemmel bir deney nesnesi olarak kabul edilir. Hayvanları araştırma nesnesi olarak kullanmanın diğer bir hayati nedeni, araştırma etik kodunun deneyin insan üzerinde kullanmasını yasaklamasıdır.

Hayvanların bir araştırma nesnesi olarak kullanılmasına karşı insanlar, genetik olarak, primatların yeni ilaçları test etmek için seçilebilecek ideal hayvanlardır. Primatların popülasyonun az olması nedeniyle bilim adamlarının araştırmalarda fare, tavşan vb. hayvanları daha çok tercih ediyor.

Advertisement

Hayvanların araştırma amaçlı kullanılması onlara zulüm yaratmaktadır, çünkü çoğuna günde on kereden fazla ilaç enjekte edilmektedir, bu da onların acı çekmesine ve yavaşça ölmesine neden olmaktadır. Hayvan severler derneği, bu hayvanların bazılarının genetik mutasyona uğradığını ve bazılarının trajik bir şekilde öldüğünü bildiriyor.

Bu nedenle, bazı durumlarda hayvanların bilimsel araştırmalar için kullanılmasının bilimsel gelişime fayda sağladığını söyleyebiliriz, ancak bazı durumlarda hayvanları bilimsel amaçlarla kullanmak gereksizdir, bu da acıya neden olur ve onlara zarar verir. Bu konuda daha fazla özen gösterilmelidir.


Leave A Reply